Goddelijk herstel in gezinnen.

Voor iedere ouder die verlangt naar herstel en bloei in het gezin.

Velen van ons gaan als volwassene door een proces van bevrijding en herstel. Toch wil dat niet altijd zeggen dat je dan weet hoe je in je eigen gezin zaken in goede banen kunt leiden. Om jou als ouder of opvoeder te ondersteunen bij de opvoeding, bieden wij deze nieuwe training aan. Je kunt hierin leren hoe je voor je kind een optimale omgeving kunt creëren. Zo kun je voorkomen dat je kind onbedoeld trauma oploopt.

Doel

Het doel van Goddelijk herstel in gezinnen

Doel:
Het toewerken naar goddelijk herstel binnen gezinnen door middel van gedegen onderwijs (met Bijbelse principes), gesprekken met andere ouders en door het nadenken over je eigen handelen en het je bewust worden daarvan.

Doelgroep:
(Stief)ouders, verzorgers/opvoeders van kinderen in de leeftijdscategorie van ongeboren tot en met 21 jaar die samen een gezin vormen.

Er is ook aandacht voor samengestelde en alleenstaande gezinnen.

De training start bij een minimum van 15 deelnemers.

Goddelijk herstel in gezinnen: de onderwerpen

  • De vier basisdimensies van opvoeden (ondersteuning bieden, instructie geven, controle uitoefenen en grenzen stellen).
  • Ontwikkelingsfasen en -taken van het kind en opvoedingsopgaven van de ouder/verzorger.
  • Communicatiepatronen in het gezin.
  • Eigen gezin van herkomst (patronen) & persoonlijkheid, identiteit van de ouder/verzorger | ‘Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.’
  • Gezinstypen en opvoedingsstijlen.
  • Invloed van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind sensitief/responsief ouderschap.
  • Het creëren van Goddelijke banden.
  • In verbinding staan met God en met elkaar.

Vorm en invulling:
Tijdens de training wisselen we theorie af met gespreksgroepen waarin je samen met andere ouders aan de slag gaat met opdrachten.

Docenten:
Jo-Ann Pouwelse en Melissa Accord

Datums: 
Datum nog niet vastgesteld.
4 zaterdagmiddagen

Praktische Informatie