De naam Mandate komt voort uit het besef dat God aan Zijn kinderen een mandaat gegeven heeft.
Dit mandaat is om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen en Zijn grootheid en goedheid zichtbaar te maken.

Nieuwe inzichten

God is een God met oneindig veel facetten. Door de eeuwen heen zijn er verschillende facetten belicht. En telkens weer komen er nieuwe inzichten over de veelzijdigheid van God. Ook in de afgelopen jaren heeft de Geest veel nieuwe inzichten geopenbaard. Dit zijn inzichten op het gebied van profetie, apostolair leiderschap, het Koninkrijk van God, de geestelijke wereld, bevrijding en hemelse rechtbanken om er enkele te noemen. Omdat deze inzichten nieuw zijn, zijn er over het algemeen weinig of geen boeken en ander trainingsmateriaal beschikbaar.

Mandate Publishing is onderdeel van By Design. Het apostolisch centrum By Design legt zich met name toe op het toerusten van christenen en specifiek op het toerusten op het gebied van deze nieuwe inzichten. Voor deze toerusting is training noodzakelijk maar dat alleen is niet voldoende. Hier zijn ook boeken en andere resources nodig. Deze zijn echter niet of nauwelijks beschikbaar. Uitgeverij Mandate Publishing is opgericht om in deze nood te voorzien en is in 2015 gestart met het uitbrengen van boeken. De uitgeverij heeft tot doel het unieke geluid van By Design naar buiten te brengen door middel van publicaties en andere vormen van media. Het is hiermee een belangrijke ondersteuning van de trainingen en conferenties die door het centrum worden gegeven. Het grotere bereik van Mandate Publishing helpt om het geluid en de boodschap van het apostolisch centrum By Design in brede kring bekend te maken.

Onderdeel
By design

Toekomst

In toenemende mate zal er geschreven worden over nieuwe inzichten en getuigenissen die zullen voortkomen uit het centrum By Design maar ook andere die in lijn liggen met de visie en het DNA van het centrum. Publicaties dragen in een niet te onderschatten mate bij aan de rol die aan het centrum is gegeven en aan de opdracht om impact in het land en daarbuiten te hebben.

Het team van Mandate Publishing bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers:

Dick Westerhof                       Directeur

Conny Harinck                        Administratie

Yvonne Reerds                       Logistiek

Lex & Irene de Wilde              Nieuwe uitgaven

Het team