de Wolk van Getuigen in de Hemelse Rechtbanken – Robert Henderson

By Design – een boom die vrucht draagt
28 januari 2020
Vader, vriend en rechter
15 maart 2022

12,90 Incl. BTW

Samenwerken met de Hemelse Raad voor Doorbraken in je leven en voor het Koninkrijk.

Artikelnummer: 9789492314161 Categorie:

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n grote Wolk van Getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hebreeën 12:1,2

In het boek Hebreeën wordt de Wolk van Getuigen geïntroduceerd – gelovigen die ons zijn voorgegaan en voor de troon van God verschijnen. Hoewel zij in de hemel zijn, blijven deze getuigen deel hebben aan de gemeente van Jezus en spelen ze een actieve rol in de verwezenlijking van de plannen die God op aarde heeft.

  • Ontdek Gods plan om hemel en aarde te verenigen
  • Procedeer in de Hemelse Rechtbank met nieuwe openbaring en inzicht
  • Weet demonische misleiding en occulte praktijken te vermijden
  • Wandel in de dimensies van de Geest door de kracht van Jezus’ bloed
  • Doe voorbede in overeenstemming met de hemelse gebeden
  • Herken ervaringen met de Wolk van Getuigen op een Bijbelse wijze

                                          “Robert Henderson presenteert dit onderwijs om onze geestelijke ogen te openen voor de activiteit in de onzichtbare wereld om ons heen. Zijn bevindingen worden sterk onderbouwd door de Bijbel.”        Larry Sparks, Destiny Image