Prophetic word from Cindy Jacobs about the Netherlands and Brexit

Prophetic word from Cindy Jacobs about the Netherlands and BrexitNov. 11th, 2019

There are some nations that I desire to be sheep nations in the EU, but they’re being held back by the constitution of the EU. So the Lord says, “Watch and see how I realign and do some things in the European Union that people have thought were not possible. For I have a remnant,” says the Lord. And the Lord says, “The remnant is going to rise in Europe.” And the Lord says, “Those nations that want to be ‘goat nations’ in the EU, I’m going to start separating them. I’m going to start pushing them to the side economically.”  
And the Lord says, “There is a righteous remnant in the European community.” And the Lord says, “The Netherlands. the Netherlands, the Netherlands, I am getting ready to bring a Reformation to the Netherlands.” And the Lord says, “The ground is crying out for the Netherlands to rise up and be, even though you’re small, to be mighty as a voice in the European Union.” And the Lord says, “I’m going to bring this Brexit. I’m getting ready to realign. Brexit is a sign of realignment.” 

But the Lord says, “It’s going to be an indicator to the’ sheep nations’ in the European Union. And the Lord says, “You will see with this shift, one European nation after the other aligning with Israel.” And the Lord says, “People thought it was impossible.” But I prophesy over the Netherlands, “God has appointed and anointed you to align with Israel.’

Note about ‘Sheep nations’
When we talk about ‘Sheep nations” we’re referring to what Jesus spoke about in Matthew 24. “Sheep nations” are those nations that will be judged favorably by God at the Judgement Seat of Christ. They are nations that turn their hearts to God and that walk according to His commands, including in regards to their relationship with Israel.


Profetisch woord van Cindy Jacobs over Nederland en Brexit 11 Nov. 2019

Er zijn een aantal landen waarvan Ik wil dat ze schaap naties zijn in de EU, maar zij worden tegengehouden door de grondwet van de Europese Unie. Dus de Heer zegt; ‘kijk hoe Ik dingen doe en rechtzet binnen de EU waarvan men dacht het niet mogelijk was. Want Ik heb een overblijfsel’, zegt de Heer. En de Heer zegt: ‘dit overblijfsel gaat opstaan in Europa’. En de Heer zegt: ‘die landen die geit-landen willen zijn in Europa ga ik apart zetten. Ik ga ze doormiddel van economie aan de kant zetten.’ En de Heer zegt: ‘Er is een rechtvaardig overblijfsel in de Europese gemeenschap.’
En de Heer zegt ‘Nederland, Nederland, Nederland, Ik ben bezig een Reformatie te brengen in Nederland’. En de Heer zegt: ‘De grond roept het uit voor Nederland om op te staan, ook al is het een klein land, en een machtige stem te zijn in de Europese Unie.’ En de Heer zegt: ‘Ik ga Brexit tot stand brengen. Ik ben bezig met een nieuwe afstemming. Brexit is een teken van nieuwe afstemming.’ Maar de Heer zegt: ‘Het zal een indicatie zijn voor de ‘schaap naties’ binnen de Europese Unie’. En de Heer zegt: ‘je zult deze verschuiving zien, het ene Europese land na het andere zal achter Israël gaan staan.’ En de Heer zegt: ‘Mensen dachten dat het onmogelijk was’. Maar ik profeteer over Nederland, ‘God heeft je geroepen en gezalfd om achter Israël te gaan staan.’

Opmerking over ‘schaap naties’
Wanneer we het hebben over ‘schaap naties’ bedoelen we waar Jezus het over heeft in Mattheus 24. Schaap naties zijn die landen die worden vrijgesproken bij het oordeel voor de Rechterstoel van Christus. Het zijn landen die hun hart naar God hebben toegekeerd en wandelen in Zijn bepalingen, ook met betrekking tot hun relatie met Israël.