Samen werken aan transformatie met Ché Ahn, 15-16 juni 2018

De boodschap van Chuck Pierce in januari j.l. gaf aan dat 2018 het jaar van de doorbraak zou zijn. Dit betekent dat het tijd is om verandering te verwachten en ook te geloven dat jij hier dan deel van uitmaakt. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni zal Ché Ahn bij ons zijn voor de Samen werken aan transformatie conferentie.

Ché Ahn is de oprichter van Harvest International Ministries (HIM), een netwerk van ruim 25000 bedieningen, kerken en organisaties in meer dan 65 naties.

HIM is apostolisch en profetisch en bestaat uit leiders van verschillende bewegingen voor opwekking, gebed en reformatie. We vonden het fijn om te ontdekken dat veel van de sprekers die onlangs in Nederland zijn geweest en die door God gebruikt worden voor verandering ook deel uitmaken van het HIM netwerk. Mensen zoals Patricia King, Lance Walnau, Lou Engel, Wesley & Stacey Campbell, Matt Sorger, Shawn Boltz en anderen. Ze zeggen allemaal hetzelfde: “We zien niet vaak iemand als Ché die in staat is om leiding te geven aan zo’n groep begaafde leiders. Ché en HIM veranderen de wereld!”

We nodigen je van harte uit, raak geïnspireerd, leer hoe opwekking en reformatie hand in hand gaan om verandering in deze wereld te brengen en ontdek wat jouw rol daarin is.

Datums en tijd:
Vrijdag 15 juni 19:30  – 22:00 uur
Zaterdag 16 Juni 10:00 – 17:30 uur

Kosten:
Gehele conferentie : 40 Euros (inclusief lunch)
Vrijdag avond: 15 Euros
Zaterdag: 30 Euros (inclusief lunch)

Meld je nu aan!

————————————————————————————————————————

Working together for transformation with Ché Ahn, 15 – 16 June 2018

Chuck Pierce’s message back in January when he was with us was that “2018” is the year of breakthrough. This means that it is time to expect change and expect that you will be a part of it! On Friday night 15 June and Saturday 16 June, Ché Ahn will be with us for the Working Together For Transformation conference.

Ché Ahn is the founder of Harvest International Ministries (HIM), a network of 25,000 ministries, churches and organisations in over 65 nations. HIM is apostolic and prophetic and it includes leaders of movements for revival, prayer and reformation. We were happy to discover that many of the speakers that have come to the Netherlands recently and who are being used by God to bring change are also part of the HIM global network. People like Patricia King, Lance Walnau, Lou Engel, Wesley and Stacey Campbell, Matt Sorger, Shawn Boltz and others. They all say the same thing: “Not often do we see someone like Ché who is capable of providing leadership to such a gifted group of leaders. Che and HIM are changing the world!”

Dates and times:
Friday 15 June 7:30 PM  – 10:00 PM
Saturday 16 June 10:00 PM – 5:30 PM

Costs:
Whole conference : 40 Euros (including lunch)
Friday Night: 15 Euros
Saturday: 30 Euros (including lunch)

Sign up now!