CAR geeft zelf geen materiaal uit maar wil wel een aantal boeken onder je aandacht brengen. Deze boeken ondersteunen het hart en de visie die we hebben om ieder tot zijn of haar bestemming te brengen. Deze boeken worden uitgebracht door Mandate Publishing, dat net als CAR ook onderdeel is van By Design.

Hieronder vind je een selectie van de boeken die Mandate Publishing uitbrengt. Voor het bestellen van deze boeken en een overzicht van alle boeken
verwijzen we je naar de website van Mandate Publishing.

Mandate Publishing is onderdeel van By Design. Het apostolisch centrum By Design legt zich met name toe op het toerusten van christenen en specifiek op het toerusten op het gebied van deze nieuwe inzichten. Voor deze toerusting is training noodzakelijk maar dat alleen is niet voldoende. Hier zijn ook boeken en andere resources nodig. Deze zijn echter niet of nauwelijks beschikbaar. Uitgeverij Mandate Publishing is opgericht om in deze nood te voorzien en is in 2015 gestart met het uitbrengen van boeken. De uitgeverij heeft tot doel het unieke geluid van By Design naar buiten te brengen door middel van publicaties en andere vormen van media. Het is hiermee een belangrijke ondersteuning van de trainingen en conferenties die door het centrum worden gegeven. Het grotere bereik van Mandate Publishing helpt om het geluid en de boodschap van het apostolisch centrum By Design in brede kring bekend te maken.

Mandate Publishing