Nieuwe tijd.

Er is veel aan het veranderen.

  • De verandering is dat de traditionele focus van de kerk was naar binnen gericht. Dit is aan het verschuiven naar een focus om impact te hebben in deze wereld. De kerk is bezig weer ekklesia te worden die per definitie ook naar buiten is gericht.
  • De verandering houdt in dat er veel meer nadruk ligt op het toerusten van de heiligen. Het zijn immers de heiligen die impact zullen hebben en Gods Koninkrijk zichtbaar gaan maken en hieraan gestalte geven.
  • De verandering houdt in dat iedere gelovige zijn of haar bestemming aan het realiseren is in een van de invloedsferen die vrijwel altijd buiten de kerkmuren liggen.
  • De verandering houdt in dat het leiderschap van de kerk verschuift van herder/leraar naar leiderschap van apostelen en profeten.

Het belang van relatie voor je bediening of business.

In deze nieuwe tijd veranderen ook de onderlinge relaties. Vroeger was het de voorganger die een bepalende stem had in alles wat er in de gemeente gebeurde. De nieuwe situatie is volledig anders. Het gros van de bedieningen vindt nu immers buiten de kerkmuren plaats.

God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dit is nog steeds waar. Het is niet de bedoeling dat we als “lone rangers” functioneren. Ook in bediening en werk zijn relaties van essentieel belang.

De vraag is dus: Hoe moeten in deze nieuwe setting de gemeentes, bedieningen en business zich geestelijk tot elkaar verhouden?

Hoe zien relaties eruit in deze nieuwe setting?

Omdat we in een nieuwe tijd leven passen oude vormen niet meer. We zijn in een proces aan het ontdekken en leren hoe de nieuwe bedieningen zich tot elkaar verhouden. Een heel aantal zaken zijn al duidelijk aan het worden, maar nog niet alles. Daarom is het belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek gaan. Vandaar een ..

Workshop

Op zaterdag 17 juni organiseren CAR en RBC een workshop over dit onderwerp.

Wat kun je hier verwachten?

Nieuwe blauwdrukken voor gezonde relaties voor jouw bediening, gemeente of business.

Meer inzicht in zaken als:

  1. Apostolair leiderschap speelt een cruciale en centrale rol.
  2. Rekenschap afleggen is en blijft noodzakelijk
  3. Covering en alignment zijn opties.
  4. Koninkrijk perspectief
  5. Principes van autoriteit en dienen

Daarnaast zullen er werkgroepen zijn waarin we de aangeboden stof praktisch besproken en uitgewerkt gaat worden.

Voor wie?

Voor iedereen die leiding geeft aan een gemeente, business of bediening. Of die daar nauw bij is betrokken.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 17 juni

Tijden: 10:00 -16:30 uur

Locatie: Dominion Centre Amsterdam-Duivendrecht

Prijs: 27,50 Euro (inclusief lunch)