In deze turbulente tijd hebben we de input en de leiding nodig van apostelen en profeten. In Efeze 3:5 staat dat openbaring wordt gegeven aan de apostelen en de profeten:

“zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”

David McDonald is een apostel met een sterke profetische gave en hij komt op zaterdag 22 oktober spreken en bedienen in het Dominion Centre. Hij zal spreken over de apostolische en profetische roeping die Nederland heeft. David:

“Als we kijken naar de geschiedenis hebben de Nederlanders apostolisch en profetisch gehandeld. De Nederlanders onder leiding van Jan van Riebeek hebben groente en fruitbomen geplant en vee gebracht in Zuid-Afrika. Hierdoor kon de route naar Indië worden gewaarborgd”

Op deze conferentie zal David uitleggen wat de belang is van het hebben van visie en om daar handen en voeten aan te geven. Verder zal hij ons uitdagen om in te tappen op de profetische wortels van ons land. Wanneer wij dit doen zal de zalving worden vrijgezet.

Voor wie?

Deze conferentie is voor ieder die meer wil ontdekken en meer helderheid wil over de rol die ons land en wij persoonlijk kunnen spelen in deze tijd.

David McDonald

David McDonald heeft een hart om generaties toe te rusten en te trainen in hun roeping. Hij is een geestelijk vader voor velen en geeft les vanuit de profetische zalving met woorden van wijsheid en kennis. Hij en zijn vrouw Dee komen uit Zuid-Afrika en hebben zowel daar als in Australië gemeentes gesticht. Zij wonen nu in de USA

Praktisch

Datum: 22 oktober

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Kosten: 27.50 Euro (inclusief lunch)

Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht