Glory Warfare 2020

Geannuleerd tot nader order

Met spreeksters Rebecca Greenwood en Arleen Westerhof
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020

Het is tijd om terug te nemen wat de vijand van je heeft afgenomen!
Door je zienergave te ontwikkelen.
Door geestelijke oorlogvoering te voeren vanuit de glorie dimensie van God.
Door de overwinning te zien komen op het niveau van je persoonlijk leven, je gezin, de samenleving en ons land.

Zie Gods koninkrijk manifesteren in jouw invloedssferen!

Algemene informatie:
Locatie:
Dominion Center, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Datums en tijden:
vr. 20 maart: 13.30 – 21.30 uur.
Za. 21 maart: 10:00 – 17:00 uur.
Prijzen:
Gehele conferentie: € 47,50 incl. lunch op zaterdag.
Vrijdag: € 22,50.
Zaterdag: € 27,50 (incl. lunch).

Glory Warfare

Speakers Rebecca Greenwood and Arleen Westerhof
Fri. Mar. 20th and Sat. Mar. 21st, 2020

It’s time to take back what the enemy has taken from you!
By developing your seer gift.
By waging spiritual warfare from the place of the glory realm of God.
By seeing victory come at a personal, family, community and national level.

See God’s Kingdom manifest in your spheres of influence!

General Information:
Location:

Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Dates and times:
Fri. Mar. 20th: 1:30 – 9.30 pm.
Sat. Mar. 21th: 10.00 am – 5.00 pm.
Prices:
Entire conference: 47,50 Euro incl. lunch on Saturday.
Friday only: 22,50 Euros.
Saturday only: 27,50 Euros (incl. lunch).