Geannuleerd tot nader order

Stap in je identiteit!

God is onze Apostolisch Vader.

Bij de brandende braambos spreekt God tot Mozes:
Ik zie de onderdrukking van Mijn volk. Ik hoor hun geroep om hulp. Daarom ben Ik gekomen om hen te redden. Nu dan, ga op weg. Ik zend jou.
Het antwoord van Mozes: Wie ben ik?

Vrijwel iedereen herkent zich in het antwoord van Mozes. Wie? Ik? Onze Hemelse Vader ziet ons anders dan wij onszelf zien. Met ons hoofd weten we dat we een geliefd kind van God zijn maar als puntje bij paaltje komt en God ons vraagt om in onze roeping te wandelen dan komen we met het excuus van Mozes. Dan blijkt dat onze hoofdkennis nog geen hartkennis is.

Daarom is de komende school met Mark & Ann Tubbs van belang voor ons allemaal. Mark & Ann zijn keigoed in het helpen laten zakken van de kennis van hoofd naar hart. De blokkades die dat in de weg staan komen aan de orde om opgeruimd te worden. Kortom het worden fantastische dagen. Juist om een relaxte atmosfeer te creëren zullen we samen met elkaar lunchen en dineren.

De investering in deze 2 dagen zal je veel dichter brengen bij het goede antwoord op Gods vraag om te gaan: Hier ben ik Heer.

Informatie:
Datum en tijd:
Vrijdag 3 april van 10:00 – 21:00
Zaterdag 4 april van 10:00 – 17:00

Kosten: €75,- Incl. lunches en diner

Locatie:
Dominion Centre
Ellermanstraat 30
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

At the burning bush, God speaks to Moses:
I see the oppression of My people. I hear their cries for help. That is why I have come to save them. Now then, go. I’m sending you.
Moses’ answer: Who am I?

Almost everyone recognizes Moses’ answer. Who? I? Our Heavenly Father sees us differently than we see ourselves. With our heads we know that we are a beloved child of God, but when it comes down to responding to Gods asking us to walk in our calling we come up with the excuse of Moses. Then it shows that our head knowledge is not heart knowledge.

That is why the coming school with Mark & Ann Tubbs is important for all of us. Mark & Ann are very good at helping to bring the knowledge from our head to our heart. The blockages that stand in the way will be dealt with so they can be cleared. In short, these will be fantastic days. Because we want to create a relaxed atmosphere, we will have lunch and dinner together.

Information:
Date and time:
Vrijdag 3 april from 10:00 – 21:00
Zaterdag 4 april from 10:00 – 17:00

Cost: €75,- Incl. lunches en diner

Location:
Dominion Centre
Ellermanstraat 30
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht