Keerpunt in de geschiedenis in een droom

blog
blog

Heidense koning ontvangt droom over het koninkrijk van God

 

Een van de grootste koningen aller tijden ontvangt een droom van God. En hij is niet eens een godvrezende koning. Dat moet wel bijzonder zijn en deze zal niet over alledaagse zaken gaan. Velen van ons dromen en weten dat deze een betekenis hebben. Er zijn boeken en trainingen over de interpretatie van dromen. Gods Geest openbaart zaken in een droom die een waarde hebben voor de persoon zelf, voor zijn bediening, zijn stad of zelfs zijn land.

Nebukadnezar is een van de grootste koningen aller tijden. Hij is de koning van Babylon en zijn droom heeft een schaalgrootte die niet eerder is vertoond. Het verhaal van de droom is bekend. Hij ziet een standbeeld waarin hij het hoofd van goud is. Dit geeft aan dat hij inderdaad een van de allergrootste aller tijden is. Het standbeeld wordt echter totaal vernietigd.

Interpretatie

Net als ieder ander wil Nebukadnezar de betekenis weten. Daniel vertelt het hem. De droom is een voorstelling van een keerpunt in de geschiedenis. De wereldse koninkrijken worden omvergeworpen door de niet door mensenhanden uitgehouwen Rots. Wanneer dat gebeurt dan zal de God van de hemel een eeuwig koninkrijk doen opkomen. Met de komst van de Here Jezus is het koninkrijk van God op aarde gelanceerd.

Daniel 2:44

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

Derde keerpunt in de geschiedenis van de mensheid

Met Pasen 2021 heb ik gesproken in Embassy over de betekenis van de dood en de opstanding van de Here Jezus. Dat moment heeft de geschiedenis van de mensheid fundamenteel veranderd. Daardoor is de autoriteit die wij als mensen waren verloren weer hersteld en kunnen we gaan doen waarvoor we geroepen zijn.

Ik nodig je uit om deze krachtige boodschap te bekijken, ook om te horen wat de andere twee keerpunten in de geschiedenis zijn geweest. Maar let op: het is gevaarlijk! Wanneer deze boodschap je hart raakt en je dit begrijpt kan het je leven op zijn kop zetten. Je bent gewaarschuwd!

Dick Westerhof