Profetische conferentie met Dr. Sharon Stone, Emma Stark & Dr. Arleen Westerhof

Deze tijd gaat over jouw stem! Je individuele stem. Jouw stem over je gezin en je familie. Jouw stem als deel van de Gemeente. En jouw stem over je stad en het land. Daarom wil God Zijn profetisch geluid in jou opwekken!

Arleen: “Om met impact te profeteren moeten we Gods koninkrijk strategieën kennen voor deze tijd. Daarom heb ik Dr. Sharon Stone en Emma Stark uitgenodigd om met mij de belangrijke conferentie te houden. We hebben nieuwe openbaring nodig en we zullen in het profetische gebieden raken waar je nieuwe openbaringen zult ontvangen en zal je zaken zien veranderen in de geestelijke wereld wanneer jij profeteert.”

Wat kun je verwachten:

Uitdaging

Kom voorbereid om uitgedaagd te worden en om uit comfort zone te stappen in de “nieuwe” realiteit die God voor je heeft.

Vrijmoedigheid

Het is nu niet de tijd om passief te zijn. Verwacht dat je uit passiviteit en onzekerheid wordt geschud om vrijmoedig te gaan functioneren in wat God heeft voor jou.

Belangrijke inzichten

Inzichten in Gods strategieën voor jouw leven, je gezin, je gemeente en voor de gebieden waar God je geplaatst heeft.

Profetische Activering

Profetische activatering

Kom voorbereid om geactiveerd te worden in je profetische gaven. Wanneer jij uitstapt in de activering zul je anderen bedienen en anderen zullen jou bedienen.

Q&A

Een unieke gelegenheid om vragen te stellen aan Dr. Sharon, Emma en Arleen die je hebt over het impact hebben door profetie.

Impartatie

Dr. Sharon, Emma en Arleen zullen handen opleggen in de za av sessie om door te geven wat God hun heeft gegeven.

Dr. Sharon Stone, Emma Stark & Dr. Arleen Westerhof

Algemene Informatie

Datums en tijden:

Vrijdag 11 maart 19:30 – 22:00 uur

Zaterdag 12 maart 10:00 – 22:00 uur

Kosten:

55 Euro incl lunch op zaterdag

Alleen vrijagavond: 22,50 Euro

Alleen za: 37,50 Euro incl lunch

Locatie:

Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

This era is about your voice! Your voice as an individual. Your voice over your family and family line. Your voice as a part of the Church. And your voice over your city and the nation. That’s why God wants to stir up His prophetic voice through you!

Dr. Arleen: “To prophesy with impact, we must know God’s Kingdom strategies for our times. This is why I’ve invited Dr. Sharon Stone and Emma Stark to join me for this important conference. We need fresh revelation and together, we’ll be hitting areas in the prophetic that will give you fresh revelation about how to see things change in the Spirit as you prophesy.”

What to expect:

Challenge

Come prepared to be challenged and shaken out of your comfort zone and into the “new” reality that God has for you.

Boldness

This is not the time to be passive. Expect to be shaken out of passivity and uncertainty and into the boldness that God wants you to function in. 

Important insight

Insight into God’s strategies for your life, your family, your church and for the area(s) where He has placed you.

Prophetic activation

Prophetic activation

Come prepared to be activated in your prophetic gifting. As you step out in activations you’ll minister to others and they will minister to you.

Q&A

An unique chance to ask Dr. Sharon, Emma and Arleen all of the questions that you have about having impact through prophecy.

Impartation

Dr. Sharon, Emma and I will be laying hands on you on Saturday evening to impart what God has given to us, to you.

Dr. Sharon Stone, Emma Stark & Dr. Arleen Westerhof

General Information:

Dates and times: Friday March 11th, 7:30 – 10:00 pm/ Saturday March 12th, 10:00 am – 10:00 pm

Price: Entire conference, incl. lunch on Saturday – 55 Euros

Friday night only – 22.50 Euros

Saturday only – 37.50 Euros including lunch

Location: 

Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht