Robert Henderson

Releasing Healing and deliverance from the Courts of Heaven with Robert Henderson

Friday 28 September Saturday 29 September,

Amsterdam, Netherlands.

The Bible is clear, it is Gods will to heal both people and nations! And yet, believers often pray for healing and don’t receive it. Why? An answer can be found in the Courts of Heaven.
Robert Henderson is internationally recognized for teaching The Courts of Heaven prayer strategy, which has brought breakthrough, answered prayers, and miraculous transformation to countless lives. During this conference Robert Henderson will present a powerful new teaching that answers the question: What can you do if your prayers for healing go unanswered?
Satan is the adversary to Gods will and Gods people. In the Court rooms of Heaven, he brings charges against believers and their nations to prevent their healing. During this conference, Henderson teaches us to align our prayers with the legal processes in Heaven to defeat the Devils arguments.
You will learn how to:

 • Identify hindering spirits, barriers and legal rights that prevent healing
 • Break curses and strongholds that give Satan destructive access to your health
 • Pray in a breakthrough dimension according to Gods purposes
 • Release the healing verdict of atonement from the Courts of Heaven
 • Unlock the resources of God from the spirit realm into the Earth.
 • Recover everything lost and stolen by the enemy!

Discover how to legally unlock divine destiny over your life and your nation! Bring your appeals before the Court Room of Heaven!

About Robert Henderson

Robert Henderson is a global apostolic leader who operates in revelation and impartation. His teaching empowers the body of Christ to see the hidden truths of Scripture clearly and apply them for breakthrough results. Driven by a mandate to disciple nations through writing and speaking, Robert travels extensively around the globe, teaching on the apostolic, the Kingdom of God, the “Seven Mountains” and most notably, the Courts of Heaven. He has been married to Mary for 40 years. They have six children and five grandchildren. Together they are enjoying life in beautiful Midlothian, TX.
Location: Dominion Centre
Dates and times:
Friday September 28, 10.00 am – 10.00 pm
Saturday September 29, 10.00 am – 5.00 pm
Costs: 75 EUR whole conference, 45 EUR tariff Friday, 35 EUR  tariff Saturday
Lunch included
Get your tickets here
___________________________________________________________________________

Vrijzetten van Genezing en bevrijding vanuit de Hemelse Rechtbanken met Robert Henderson

vrijdag 28  en zaterdag 29 september,

Amsterdam, Nederland.

De Bijbel is duidelijk; het is Gods wil om te genezen. Zowel personen als landen! En toch bidden christenen vaak voor genezing zonder het te ontvangen. Waarom is dat zo? Een antwoord is te vinden in de Hemelse Rechtbanken.
Robert Henderson is internationaal bekend voor zijn onderwijs over de Hemelse Rechtbanken als gebedsstrategie, die doorbraak, beantwoorde gebeden en wonderbaarlijke transformatie heeft gebracht in vele levens. Nu presenteert Henderson een krachtige nieuwe boodschap die een antwoord geeft op de vraag: Wat kan ik doen als mijn gebed voor genezing onbeantwoord blijft?
Satan is de tegenstander van Gods wil en Gods mensen. In de Hemelse Rechtbanken brengt hij beschuldigingen in tegen gelovigen om hun genezing te dwarsbomen. Tijdens deze conferentie zal Henderson ons leren hoe we onze gebeden kunnen voegen naar de legale processen die gaande zijn in de Hemel, om satans argumenten te overreden.
Je gaat leren om:

 • Verstorende geesten, barrières en legale gronden die genezing tegenhouden te herkennen
 • Vloeken en bolwerken verbreken die Satan destructieve toegang geven tot jouw gezondheid
 • Te bidden in een dimensie van doorbraak volgens Gods bedoelingen
 • Genezing vrijzetten op basis van de uitspraak van verzoening vanuit de Hemelse Rechtbanken
 • De middelen van God vrij te zetten vanuit de geestelijke wereld naar de aarde
 • Terug te claimen wat de vijand heeft geroofd of gestolen

Ontdek hoe je op legale wijze de geestelijke bestemming voor je eigen leven en zelfs je land kunt vrijzetten, en breng je zaak voor de Hemelse Rechtbank!

Over Robert Henderson

Robert Henderson in een wereldwijd erkende apostolische leider die opereert in openbaring en impartatie. Zijn onderwijs bekrachtigt het lichaam van Christus om de verborgen waarheden uit de Bijbel duidelijk te zien en toe te passen met doorbraak als resultaat. Gedreven door een mandaat om de landen te onderwijzen door zijn schrijven en spreken reist Robert de hele wereld rond om te spreken over het apostolische, het Koninkrijk van God, de ”zeven bergen” en natuurlijk de Hemelse Rechtbanken. Hij is ruim 40 jaar getrouwd met Mary en samen hebben zij zes kinderen en vijf kleinkinderen. Samen genieten ze van het leven in het mooie Midlothian, TX, in de Verenigde Staten.
Locatie: Dominion Centre
Datums en tijden: 
vrijdag 28 september 10.00 – 22.00 uur
zaterdag 29 september 10.00 – 17.00 uur
Kosten: 75 EUR gehele conferentie, 45 EUR dagtarief vrijdag, 35 EUR dagtarief zaterdag.
Inclusief lunch
Koop hier je ticket