Velen zijn bekend met de 5-voudige bediening zoals deze in Efeze 4:11 staat dat er vijf verschillende bedieningen aan de gemeente zijn gegeven.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars”

Echter in de afgelopen 500 jaar zijn de herders en leraars dominant aanwezig geweest in het leiden van de gemeente. Men is zelfs zover gegaan dat sommigen beweren dat het ambt van apostelen en profeten niet meer voor deze tijd is. Gelukkig is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen en worden door velen de rol van zowel de profeet als de apostel weer op hun waarde geschat.

Onderwijs en training

Onderwijs en training over de rol en het ambt van profeet is tegenwoordig ruim voorhanden zoals de profetenscholen van Living in Your Destiny. Maar onderwijs en training over de rol en het ambt van apostel is schaars en zelfs zeer schaars. Juist dit feit maakt de school van apostelen uniek.

In deze school zullen veel onderwerpen aan bod komen:

  • Roeping en opdracht
  • Karakter van een apostel
  • Autoriteit en aantrekkingskracht
  • Pionieren en ondernemen
  • Herkennen en trainen van leiders
  • Holistisch evangelie en het koninkrijk van God

De reeks van onderwerpen is nog veel langer. Deze school zet een compleet en veelzijdig beeld neer van de rol van een apostel. De docenten zijn zelf apostelen en delen uit de rijke opgedane ervaringen.

Voor wie?

Deze school is bedoeld voor leiders die meer begrip willen krijgen voor het ambt van apostel en daar zelf ook affiniteit mee hebben. De school omvat een intensieve training van 2 maal 2 dagen. Naast de lessen is er veel tijd voor interactie en het bouwen en vernieuwen van relaties. Vanwege het relationele karakter van deze school is de deelname beperkt tot maximaal 30 personen.

Bij interesse in deelname kan het onderstaande aanmeldingsformulier worden ingevuld. Hierin moet naast een aantal praktische gegevens ook de motivatie voor deelname worden opgegeven. Nadat de aanmelding geaccepteerd is wordt een link toegestuurd voor de betaling van het deelnemersgeld.

Docenten

Dick en Arleen Westerhof zullen de docenten zijn op deze school. Zij zijn in 2005 gestart met de gemeente God’s Embassy Amsterdam. Dit initiatief is uitgegroeid tot het apostolisch centrum By Design. Zij zijn aangesteld en bevestigd als apostels en zijn in dit ambt uitgegroeid tot leiders in Nederland en Europa.

Praktisch

Deze school zal in het Nederlands worden gehouden.

Datums en tijden van de eerste 2 dagen (deel 1):

Vrijdag 3 maart 9:30  – 21:00 uur

Zaterdag 4 maart 9:30  – 17:00 uur

Kosten: 175 Euro pp, echtparen 250 Euro

(inclusief 2 lunches en 1 diner)

Datums en tijden van de tweede 2 dagen (deel 2) zullen in het najaar van 2023 zijn en worden tijdens de eerste school bekend gemaakt.

Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht