Strategies Part II

strategies from the courts of heaven

17 september online European meeting met niemand minder dan Robert Henderson!

strategies from the courts of heaven

Het vervolg van Strategies from the Courts of Heaven met Robert Henderson zal zijn op vrijdag 17 september 2021. In Strategies Part II zal besproken worden welke strategiën we nodig hebben om doorbraken te zien in ons land, in onze zaken, op de werkvloer, in onze bedieningen en in ons persoonlijk leven.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de online meeting met Robert Henderson.

Openbaring
We leven in een tijd van toenemende openbaringen. Eén van de sleutel openbaringen is die van de Hemelse rechtbanken waarin God zich openbaart als de Rechter. Zijn oordelen verwijderen de blokkades zodat recht en gerechtigheid gerealiseerd kunnen worden. Dat is precies wat nodig is.
Namelijk Zijn troon is gebouwd op recht en gerechtigheid wat zelfs tweemaal in de bijbel staat.

“Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon” Ps 89:15, Ps 97:2

Deze troon is de zetel van een Rechter. In Jesaja 16:5 staat dat Jezus op deze troon zit. “Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.”

In deze tijd zien we dat de Heilige Geest dit thema belicht. De Hemelse rechtbanken binnengaan voor deze zaak zal een enorm effect hebben op ons land, onze business, onze bedieningen en ons persoonlijke leven. We hebben Robert Henderson uitgenodigd om hierover les te geven en zijn inzichten te delen over dit thema.

Van harte uitgenodigd om deze online meeting bij te wonen. Je zult er zeker door gezegend worden.

Algemene informatie:

Datum en tijd: 17 September 2021

Taal: Engels (dus geen vertaling)

Kosten: 20 euro’s p.p.

Georganiseerd door Global Prayer and Empowerment Center (GPEC) Europe en Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR)

Deel I van de serie van Robert Henderson werd op 26 maart gehouden. Gemist?
Geen probleem. Als je deel I wilt kijken en luisteren dat is dat mogelijk.
Klik op de button om deze te bestellen.