REVOLUTIE en REFORMATIE
Alles wijst erop dat 2017 een zeer bijzonder jaar gaat worden in de geschiedenis van Europa. We vieren 500 jaar sinds de reformatie van Maarten Luther en het 50 jarig jubileum van een verenigd Jerusalem als de hoofdstad van Israel. 2017 markeert ook het 50 jarig jubileum van de katholieke charismatische vernieuwing. Al deze dingen zullen een positief invloed hebben op het geestelijk klimaat van Europa. God opent deuren boven ons continent en het is zeer belangrijk dat we hierdoor heen stappen!
Patricia King, en wij hier in Europa, ervaren dat we geleid worden om samen te werken aan de strategische dingen die God hier aan het doen is. Zodoende hebben wij een boeiend programma vastgesteld voor 2017.
Women on the Frontlines Nederland
Er is een gevoel van urgentie in de geestelijke atmosfeer boven Nederland. Juist in 2017 is het zeer belangrijk dat wij als vrouwen opstaan en in onze roepingen wandelen…nu! We kunnen het niet hebben om nog 5 of 10 jaar te wachten.
Daarom organiseren wij drie WOFL Toerustingsdagen in Amsterdam op za. 18 feb., 20 mei en 4 nov. Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
We zullen geweldige aanbidding hebben met Ilai en Egbertje en ook met het God’s Embassy Amsterdam aanbiddingsteam. Deze meetings zijn geen conferenties. In plaats daarvan zullen wij ons richten op het toerusten van elkaar zodat we handen en voeten kunnen geven aan de visie die God op ons hart heeft geplaatst. Nederlandse vrouwen op de frontlinie zullen onze sprekers en trainers zijn. Persoonlijke profetie zal ook een belangrijk onderdeel van elke meeting zijn.
Houd deze datums vrij in je agenda.
Samen voor Gods koninkrijk in Nederland en Europa,
Arleen Westerhof
REVOLUTION AND REFORMATION
All signs are pointing to the fact that 2017 is going to be a kairos moment in the history of Europe. We’ll be celebrating 500 years since the reformation and the 50th anniversary of a united Jerusalem as the capital city under Israeli sovereignty. 2017 also marks the 50th anniversary of the Catholic Charismatic Renewal. All of these things will have a positive influence on the spiritual climate in Europe. God is opening doors of opportunity over our continent and it is extremely important that we step through them!
Patricia King, and we here in Europe, feel led to work together with the strategic things that God is doing and we’re busy putting together an extensive program for 2017. In this newsletter we’ll bring you up to date about some strategic Women on the Frontlines (WOFL) meetings here in the Netherlands and Europe in 2017
Women on the Frontlines Netherlands
There’s a feeing of urgency in the spiritual atmosphere above the Netherlands and it’s extremely  important that we as women rise up and walk in our callings…now! We can’t afford to wait another 5 or 10 years.
That’s why we’re organising three WOFL Equipping Days in Amsterdam on Sat. 18 February, Sat. 20 May and Sat. 4 November 2017; location: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
We’ll have amazing worship with Ilai and Egbertje and their band. These meetings are not conferences. Instead, we’ll be focussing on equipping each other and helping each other to take practical steps. Dutch Women on the Frontlines in the different spheres of influence will be our speakers and trainers. Personal prophetic ministry will also be a key feature of each meeting. We can’t walk in our callings without prophecy.
Inschrijven
Together for God’s Kingdom in the Netherlands and in Europe,
Arleen Westerhof