Donderdagavond 25 januari was Chuck Pierce op bezoek bij CAR in het Dominion Centre in Amsterdam. Deze avond was meer dan geweldig. Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt vooral over wat hij gezegd heeft over Nederland.

De boodschap van Chuck is zo belangrijk voor ons land dat we deze voor iedereen beschikbaar stellen. Wij moedigen je aan te bidden en aan de Here te vragen wat de boodschap voor jou persoonlijk betekent en ook voor je gemeente, je dorp of je stad.

Profetische woorden zijn niet onvoorwaardelijk. Hun voltooiing hangt af van ons respons. Periodiek zullen wij aanwijzingen opsturen over hoe wij hier collectief mee kunnen omgaan via de nieuwsbrief van de Nederlandse Profetische Raad [www.profetischeraad.nl].

 

Chuck
Over Chuck
Chuck is voorzitter van Global Spheres Inc. (GSI) in Texas. Dit is een apostolisch-profetische bediening die overwinnende aanbidders bijeen brengt en mobiliseert. GSI is ook betrokken bij andere bedieningen die bijdragen aan nieuwe Koninkrijks paradigma’s op regionaal en landelijk niveau. Daarnaast is Chuck voorzitter van Glory of Zion International Ministries, een bediening die zich richt op verzoening tussen Israël en de kerk. Chuck staat bekend om zijn accurate profetieën die richting geven aan landen, steden, kerken en individuen en hen helpt om de tijd en seizoenen te duiden waarin we leven. Chuck en zijn vrouw Pam hebben zes kinderen en dertien kleinkinderen.Chuck is de auteur van meer dan 20 boeken, waaronder de bestsellers Possessing Your Inheritance, The Future War of the Church, The Worship Warrior, God’s Unfolding Battle Plan, Interpreting the Times, Redeeming the Time, Time to Defeat the Devil, The Apostolic Church Arising, A Time to Prosper, A Time to Triumph, and The Spiritual Warfare Handbook.
————————————————————————————————————————-

Thursday night January 25th Chuck Pierce visited CAR in Dominion Centre in Amsterdam. This evening was more than great. His words made a deep impression; especially the words he spoke about the Netherlands.

The message of Chuck is so important for our nation that we made this available for everyone. We challenge you to pray about this message and to ask the Lord what this message means for personally and for your church, your town or city.

Prophetic words are not unconditional. Their fulfilment is dependent upon our response. As such, we’ll be sending out periodic instructions via the Netherlands Prophetic Council newsletter to help us to be able to formulate a positive response collectively.

To put in your agenda and keep free:

Che Ahn and James Goll in the Netherlands, 15-17 June 2018

Che Ahn en James Goll will be with us during this weekend. We’ll be posting more information about this conference shortly!

 Chuck

About Chuck
Chuck serves as President of Global Spheres, Inc. (GSI) in Corinth, Texas.  This is an apostolic, prophetic ministry that is being used to gather and mobilize the worshipping Triumphant Reserve throughout the world.  GSI facilitates other ministries as well, and participates in regional and national gatherings to develop new Kingdom paradigms.  Chuck also serves as President of Glory of Zion International Ministries, a ministry that aligns Jew and Gentile.  He is known for his accurate prophetic gifting which helps direct nations, cities, churches and individuals in understanding the times and seasons in which we live. Chuck and his wife, Pam, have six children thirteen grandchildren.  He has authored and co-authored over 20 books, including the bestsellers Possessing Your Inheritance, The Future War of the Church, The Worship Warrior, God’s Unfolding Battle Plan, Interpreting the Times, Redeeming the Time, Time to Defeat the Devil, The Apostolic Church Arising, A Time to Prosper, A Time to Triumph, and The Spiritual Warfare Handbook.