Get ready for 2019

 

Get ready for 20-19!

Sprekers: Arleen Westerhof, Preethy Kurian (UK) en Dick Westerhof

2019 gaat een strategisch jaar worden. Het is al duidelijk dat er voor iedereen verschillende deuren open zullen gaan in de hemelse gewesten. Het zal ook een belangrijk jaar worden voor onze landen. Dit jaar tijdens Get Ready for 2019 willen we je helpen om niet alleen te horen wat God zegt tegen ons, ons land en Europa, maar ook te weten hoe je kunt reageren op Zijn woorden, zodat je vrucht zult zien in je leven en bediening.

Deze keer zullen we ook een gastspreker in ons midden hebben – Preethy Kurian, de senior Pastor van Capstone Church in Londen. Preethy en haar man Rakesh hebben Capstone Church opgericht in Oost-Londen in 2009. Twee jaar geleden begon opwekking in hun midden en dat gaat nog steeds door! Preethy is een erkende profeet en zij maakt deel uit van onze Harvest International Ministry (HIM) familie.

Algemene informatie  Get Ready for 2019!

Sprekers: Arleen Westerhof (NL), Preethy Kurian (UK) en Dick Westerhof (NL)
Datums en tijden: Zaterdag 12 Januari 2019, 10.00  – 17.30
Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Organisatie: CAR in samenwerking met de Nederlands Profetische Raad
Prijs: 27,50 Euro p.p., incl. lunch
Tickets: bestel je ticket hier!

 

Arleen Westerhof (NL)

Arleen is samen met haar man Dick medeoprichter van God’s Embassy Church in Amsterdam. Arleen is ook de oprichter en beheerder van de Nederlands Profetische Raad, waarmee ze zich inzet voor het trainen en oprichten van profeten op nationaal niveau. Ze is tevens adviseur voor de Coalitie voor Apostolische Reformatie, CAR. Arleen heeft een passie voor het doen opstaan van hen die de wijsheid van Jozef en Daniel uit de Bijbel bezitten zodat ze verandering kunnen brengen met Goddelijk geïnspireerde oplossingen voor de problemen in de maatschappij van vandaag.

Arleen

Preethy Kurian (UK)
Preethy Kurian is één van de Senior Pastors van Capstone Church, een levendige familie van geestvervulde gelovigen in Londen en thuisbasis van de London Awakening. Preethy’s praktische wijsheid, unieke humor en profetische inzicht zijn de basis voor haar specifieke en unieke bediening. Ze focust op impartatie en training om identiteit realiteit te zien worden, en harten die in vuur en vlam staan. Preethy zet zich in om mensen in hun geest te versterken, zodat levens volledig overgegeven worden aan God en mensen wandelen in totale overwinning met vreugde! Met haar bijna 20 jaar in vreugdevolle dienst voor de Heer bedient Preethy op internationaal niveau op verschillende conferenties en gelegenheden.

Preethy

Dick Westerhof (NL)
Dick en Arleen Westerhof zijn de oprichters en voorgangers van Gods Embassy Gemeente in Amsterdam, opgericht in 2005. Dick is tevens de oprichter van Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR), een landelijk apostolisch netwerk gericht op het toerusten en bevestigen van mensen met een roeping in de ‘market place’, die impact willen maken in de zeven invloedssferen (Religie, Familie, Onderwijs, Business en Economie, Overheid, Media, Kunst en Entertainment). Dick heeft een passie om de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk te zien doorbreken in Nederland.

dick

 


Get Ready for 2019!

Sat. 12 January 2019

Speakers: Arleen Westerhof, Preethy Kurian (UK) and Dick Westerhof

2019 is going to be a strategic year. It’s already obvious that there will be some major doors of opportunity that will be opening in the heavens for all of us. It will also be an important year for our nations. This year in Get Ready for 2019 we want to help you to not only hear what God is saying to us, to our nation and to Europe, but also to help you to know what to do and how to react to the words so that you see fruit in your life and ministry.

This time around we’ll also have a guest among our speakers – Preethy Kurian, senior Pastor Capstone Church in London. Preethy and her husband Rakesh founded Capstone Church in East London in 2009. For the past two years they have been hosting revival. Preethy is an ordained prophet and is a part of our Harvest International Ministry (HIM) family.

General information

Get Ready for 2019!
Speakers: Arleen Westerhof (NL), Preethy Kurian (NL) and Dick Westerhof (NL)
Dates and times: Saturday 12 January 2019, 10.00 am – 5.30 pm
Location: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Organisation: CAR in collaboration with the Netherlands Prophetic Council
Price: 27,50 Euro p.p.  incl. lunch
Tickets: order your tickets here!

————————————————————————————————————————-

Arleen Westerhof (NL)
Arleen, together with her husband Dick, is the co-Founder and Senior Pastor of the God’s Embassy Church in Amsterdam. Arleen is the Founder and Facilitator of the Netherlands Prophetic Council, where she trains and raises up national-level prophets. She is also an advisor the the Coalition for Apostolic Reformation, CAR. Arleen has a passion to help raise those with the wisdom of Joseph and Daniel (from the Bible) to be change agents by bringing divinely-insprired solutions to bear on the problems our societies are facing.

Preethy Kurian (UK)
Preethy Kurian is one of the Senior Pastors of Capstone Church, a vibrant family of spirit-filled believers in London and the home of the London Awakening. Preethy’s practical wisdom, unique humour, and prophetic insight combine to give her a distinctive ministry. She focuses on impartation and training, to see identity realized, hearts ablaze, spirits revived and lives surrendered to God, walking in complete victory and joy! With nearly 20 years of joyful service to the Lord, she ministers internationally at various conferences and missions.

Dick Westerhof (NL)
Dick, together with his wife Arleen, is the co-Founder and Senior Pastor of the God’s Embassy Church in Amsterdam. Dick is also the Founder of the Coalition for Apostolic Reformation (CAR), a nationwide apostolic network devoted to equipping and establishing people with a vocation and a desire to have an impact in the seven spheres of influence (religion, family, education, business and economics, politics, media and art and culture). Dick has a passion to see the message of the Gospel of the Kingdom break through in The Netherlands.