Onze trainingen

Profetenscholen 1, 2 & 3

Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en onderscheiden  en om profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Deze trainingen worden in samenwerking met St. Living In Your Destiny georganiseerd.

Deel 1: De basis wordt gelegd voor het effectief handelen in het profetische. Onderwerpen zijn: het herstel van de gaven, de verschillende niveaus van autoriteit in het profeteren, profetisch protocol, profetisch schilderen en volwassenheid in het profeteren.

Deel 2: Nadruk op het leren toetsen van profetische woorden en op groei in accuraatheid in het profeteren. Onderwerpen zijn: bedienen in de gezindheid van Christus, het verschil tussen ware en valse profetie, correcte maatstaven voor profeten en richtlijnen voor het evalueren en toetsen van profetische woorden.

Deel 3: Het functioneren van profetie zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zijn:  het oprichten en het ontwikkelen van profetische teams, de kenmerken van een leider, het omgaan met tegenstellingen in het profetische en profetie in de zeven invloedsferen van de maatschappij.

Profetenschool 2 in Amsterdam
Accuraatheid en het toetsen van profetische woorden.
Datums: za. 26 jan., 2, 16 en 23 februari
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 95,00 EUR

Profetenschool 2 in Genk
Accuraatheid en het toetsen van profetische woorden.
Datums: vr en za 29 en 30 maart, vr en za 12 en 13 april
Tijd: vrijdagen 14.00 – 21.00 uur, zaterdagen 09.30 – 16.30 uur.| Kosten: 105,00 EUR

Profetenschool 3 in Amsterdam
Profetenteams en profetie binnen en buiten de gemeente.
Datums: za. 20 april, 11 en 25 mei, 1 juni
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 95,00 EUR