ALLEEN DOOR GEBED ZULLEN BERGEN WORDEN VERZET

Woord voor 2021
Corinne de Groot

Begin 2020 zijn wij een nieuw tijdperk in gegaan.
Wij hebben toen gesproken over herstel van gezinnen. Profetische woorden hebben geklonken van netten repareren (‘mending your net’).
Wereldwijd zijn we toen op de weg gekomen van Covid-19, dat de wereld heeft veranderd.

Families

Door deze situatie zijn wij teruggeworpen op onze gezinnen.
Eind van de zomer 2020 kreeg ik in gebed een 3-luik te zien waarin wereldwijd de velden vol lagen met jongeren. Die liggen daar door tegenslagen, door teleurstellingen, door Covid-19 en vul maar verder zelf maar in. De velden zijn rijp, maar waar zijn de arbeiders? (Mt 9:37)

In 2020 hebben we gezien dat er veel gebeurt in onze gezinnen en wij dienen te bidden dat het herstel in de kern door zal gaan. In 2021 zal dit doorgaan; wij dienen te bidden dat vaders en moeders weer hun plaats nemen in hun gezinnen. Bidden dat er niet alleen basisveiligheid, erkenning en acceptatie zullen zijn, maar ook durf om opbouwende kritiek te geven en durf om ‘nee’ te zeggen. Hevige stormen als COVID-19 brengen ons op een niveau van incasseren van tegenslagen die onze generatie nog niet gekend heeft!
Wij verlangen allemaal als ouders en grootouders dat onze kinderen gelukkig zijn…. alleen dienen ze ook opgewassen te zijn tegen ongeluk!
En daar ligt in 2021 een uitdaging. Er is wijsheid van God nodig om de volgende generatie hier in het Westen klaar te maken voor de komende jaren.

Jezus Christus volgen
2021 zal een jaar worden waar het begrip van “Jezus Christus volgen” een hoge prijs kost. (Matt. 16:24,25). Wij gaan meer en meer beseffen dat wij tegen de stroom in zwemmen. “Gij heel anders” krijgt een nieuwe dimensie (Ef. 4:20). 2021 zal een jaar worden waar wij dienen te schijnen! Als het lijkt dat de wereld in een bepaalde richting opgaat, dienen wij onze mond open te doen en te zeggen: ik kies de richting van Jezus Christus en van Zijn Woord, de Bijbel.
Begin december ontving ik Gal. 3:3 “Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij met het vlees?” Dit vraagt Paulus aan de Galaten. Jij hebt Christus aangenomen, de Geest van God woont in jou en nu dat het zeer zwaar is, waar is sta je nu? In 2021 wil je doorgaan in de Geest of in het vlees?

De Heer ons roept tot eenheid
2021 is het jaar waar onze Heer ons oproept tot eenheid onder Christenen. Door deze wereldwijde hevige storm is er in 2020 zoveel kritiek gekomen op broeders en zusters in de Heer. Kleine groepen vormen zich, omdat er zoveel gedachten zijn over bijvoorbeeld de terugkeer van de Heer. We weten dat alleen de Vader het uur kent, (Marc. 13:32). Of zoveel verschillende gedachten over valse en echte profeten! Laten wij stoppen met het bekritiseren van elkaar! Hoe willen wij de geestelijke strijd aangaan, de boze ontmantelen met de hulp van de Heer als wij verdeeld zijn? Onze Heer en Heiland roept ons op tot eenheid. Wij hebben juist in deze tijd elkaar zo nodig! Wij willen niet dat het “Wereld Wijde Net” van gelovigen waar wij deel van zijn verscheuren, maar het juist herstellen!

Volharding in gebed voor de verkiezingen en voor de regering
2021 is het jaar, als je in nederigheid kiest de Geest te volgen, waar de Heer je creativiteit zal geven om voor je eigen zaak en die van ons land de economie uit de put te trekken. Vraag de Heer voor oplossingen voor je eigen situatie en die van ons land!

Blijf bidden voor de politiek van Nederland, het stormt! Hebben wij niet gebeden, gesmeekt dat het koninkrijk van God zal komen in de politiek? Nu ervaar ik een urgentie van de Heer om door te gaan, te volharden in gebed, zodat de juiste Minister-President, de juiste volksvertegenwoordigers, die God op het oog heeft in 2021 op hun plaatsen komen. Ook hierover waren al 2 jaar geleden profetische woorden.

Wij dienen te beseffen dat alleen door gebed worden bergen verzet!
Als wij niet op de muur staan van ons geliefde land dan kan het profetisch woord zijn doel niet bereiken. Dus wie je ook bent, uit welk oorspronkelijk land je ook komt, welke huidskleur je ook hebt, in Christus zijn wij gelijk en hebben wij een belangrijke plaats om op de muur te staan voor ons land en de wereld (Ez. 15:5 en 22:30). Laten wij onze mond gebruiken om onze Heer te danken ondanks alles, omdat Hij nooit verandert, Hij is de Alfa en Omega, die er is en altijd zal zijn.

Tenslotte ervaar ik niet dat we in 2021 helemaal afkomen van het COVID-19 virus.