Een profetisch woord en bloem van hoop voor Nederland

Op vrijdagavond 13-3-2020 was ik intens aan het bidden over het Corona-virus. Toen opende ik de Bijbel en las slechts één vers: ‘Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.’ Jes. 13:14 (HSV)

Mijn mond viel open. Dit was precies wat er in de wereld aan het gebeuren was! Grenzen gingen dicht. Mensen keerden terug naar hun eigen land. Het Corona-virus had het onmogelijke veroorzaakt … Landen sloten hun grenzen, het luchtverkeer stopte en iedereen vluchtte naar zijn geboorteland. 
Ik bad: “Heer, wat wilt u hiermee zeggen?” Toen liet hij me 2 Kronieken 7:13-14 zien: Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (HSV)

De Heer zegt dat als mensen zullen bidden, zich bekeren en hun zonden belijden en Gods aangezicht zoeken… God het land zal genezen.

Droom van de slang
Die avond had ik een droom. In de droom zat ik op mijn knieën en vroeg God om genade voor mijn familie en om onze zonden te vergeven. In de droom claimde ik het bloed van Jezus over ons lichaam, geest en ziel en dankte Jezus dat Hij de prijs voor onze zonden heeft betaalt. Opeens zag ik een grote slang op ons afkomen. Maar terwijl ik aan het bidden was, werd zijn kop er afgehakt. De slang bleef kronkelen, maar had geen kop meer en kon ons niet bijten. 
Het was duidelijk: de slang vertegenwoordigde een kwaadaardige aanval en werd geassocieerd met het Corona-virus. Maar God zei dat als we bidden, ons zullen bekeren en zijn aangezicht zoeken, hij de kop van de slang zal afhakken. In de droom ging dit vooral over Nederland.

Voor Nederland: Gele narcissen groeien uit oude straten. Vroeg in de ochtend kreeg ik een visioen en zag ik verschillende oude zwart-wit foto’s van Nederlandse straten. Toen zag ik opeens een gele narcis groeien tussen de oude zwarte-witte geplaveide stenen en hoorde ik de woorden: “Volgend jaar”. 
De narcis is een van de belangrijkste bloemen van Nederland. De narcis vertegenwoordigt onze hoop.. God zegt… er is hoop. Wees niet bang. Er komt een tijd van beproeving. Maar als we bereid zijn te bidden en ons bekeren van de zonden, dan zal God de kop van de slang afhakken en spoedig zal de gele narcis uit de oude straten beginnen te groeien en leven brengen en opwekking brengen naar ons land.

Veel mensen hebben geprofeteerd over een aankomende opwekking en ze vragen zich nu af: “Wat is er aan de hand?” Ik geloof nog steeds dat de opwekking zal komen. Opwekking komt vaak na een tijd van beproeving, omdat de vijand probeert de opwekking tegen te houden. Wees dus niet bang tijdens de plagen. In een tijd van moeilijkheden gaan we de kracht van God zien. Hoe groter de weerstand, hoe groter de opwekking. Bid ondertussen Psalm 91, 23 en 18 over uw familie en verkondig het bloed van Jezus over de deurposten van uw huizen, uw harten, uw families en vrienden. Er is kracht in het bloed van Jezus en deze plaag zal u voorbij gaan. 

Jennifer Guetta
Directeur Plant Hope Israel

Bio Jennifer Guetta (NL) is een Nederlands-Amerikaanse spreekster, auteur en bijbels archeoloog met een joodse achtergrond. Jennifer heeft een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Ze behaalde haar Masters graad aan de Universiteit Leiden en werkte zes jaar als begeleider van de Megiddo-expeditie in Israël. In 2013 had Jennifer een confrontatie met de geestelijke wereld door kabbala en verloor daarbij bijna haar leven. Maar midden in haar strijd openbaarde Jezus zich aan haar in dromen en visioenen en maakte haar vrij. Jezus riep haar toen op om hoop in de harten van mensen te planten door te laten zien dat God echt is, nog steeds spreekt en dat wonderen de wetenschap overstijgen. Jennifer begon de Plant Hope Israël bediening en reist de hele wereld over om haar getuigenis te delen. Haar hart is om Gods bovennatuurlijke kracht te demonstreren, om de gaven van de Heilige Geest te zien stromen in de levens van mensen, om de geschiedenis te herstellen. Jennifer geeft onderwijs over de geestelijke wereld en zet zich in om bruggen te bouwen tussen Israël en de kerk, om eenheid in de kerk te stimuleren, de Bijbelse feesten te vieren, en om te getuigen van de wonderen van God zodat iedereen zal weten dat Jezus leeft en van hen houdt. Voor meer informatie ga naar: www.planthopeisrael.com en www.jenniferguetta.com.