Een tien jaar transformatie plan voor Europa

Het klimaat in de landen voorbereiden op blijvende opwekking en transformatie

Door de Bijbel heen zien wij dat God instructies geeft aan het volk van Israël over hoe zij de overwinning over hun vijanden konden behalen door profetische openbaring (Jozua 6: 2-5; 2 Kronieken 20: 15-17; 2 Samuël 5: 23 -25). Vandaag de dag zijn wij ook verwikkeld in een strijd; niet alleen voor onze eigen persoonlijke bestemmingen, maar ook voor de bestemming van Europa en van ons land. Wij hebben het weer nodig om Gods openbaring te ontvangen omtrent het geestelijk klimaat, omtrent gebieden, strategieën en timing.

Begin 2012 heeft Dr. Sharon Stone een 10 jarig plan gepresenteerd voor de transformatie van het geestelijk klimaat boven Europa. Zij deed dit bij een bijeenkomst van haar eigen netwerk, Christian International Europe. Dit plan was gebaseerd op wat God haar profetisch heeft laten zien over de verandering van het geestelijk klimaat in onze landen voor blijvende opwekking en opleving.

Hoewel Dr. Stone deze openbaring specifiek voor Christian International Europe ontving, geloof ik dat deze ook van belang is voor het Lichaam van Christus in Europa. De vier gebieden die Dr. Stone behandelt zijn niet alles omvattend. Ieder van ons zal in staat zijn om andere belangrijke issues te benoemen,zoals nationale verzoening, abortus, economische crisis, gezinnen, etc.

Eén van de regels van oorlogsvoering is dat wij niet alle bolwerken van de vijand hoeven neer te halen om de overwinning te behalen; alleen degene die strategisch zijn. De vier gebieden in dit artikel zijn strategisch.

Ons doel in het nu bekendmaken van dit Tienjarig plan is:

  1. Het creëren van bewustwording
  2. Oproep in alle nederigheid aan geestelijke leiders en leden van het Lichaam van Christus in Europa om God te vragen welk(e) gebied(en) Hij wil dat zij oppakken als gemeente, organisatie of individu, zowel in gebed als in handelen.

De titel van dit artikel is significant – Een tien jaren transformatie plan. Transformatie in Europa zal niet snel zijn, maar het is mogelijk. Samen kunnen wij een verandering teweeg brengen wanneer wij bidden en handelen.