Het is tijd om een ommekeer te proclameren!

Arleen Westerhof

Op zondag 15 April was ik in aanbidding toen ik opeens de stem van God hoorde; “Het is tijd om een ommekeer te proclameren. Er is leven na Corona en het is tijd om de ommekeer te proclameren!”

Gods hart gaat uit naar de mensheid en naar Zijn hele schepping: “Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.” (Gen. 8:20-22).
 
Velen van ons zijn bezig met bekering van persoonlijke en nationale zonde. Dat is een aangename geur geweest voor God, en nu is het tijd om het begin van Zijn tijd van genade en gunst uit te roepen.
 
“En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij verwekte een zoon. En hij noemde zijn hem Noach, en hij zei: ‘Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!’” (Gen. 5:28-29).

Dit beschrijft precies het seizoen waar we in zijn geweest. Vrijwel alles waar we mee bezig waren is tot stilstaan gekomen. We hebben geen andere keuze gehad dan te rusten en we hebben Gods’ troost nodig gehad.

Nu zegt de Geest van God, “Er is meer!”.

“Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Dit zijn de geslachten van Noach.
Noach was een rechtvaardig, oprecht [ integer, vol waarheid, zonder smet, gezond, zonder vlek, rein en rechtvaardig] man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.” (Gen. 6:8-9).


Slechts twee mensen in de hele Bijbel worden in deze precieze bewoording omschreven – Noach en Enoch. “En Enoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg” Gen. 5:24).

Zowel Noach als Enoch waren rechtvaardig en hadden een kwaliteitsrelatie met God die maakte dat zij opgemerkt werden in de Hemelse Rechtbanken. Dat is de plek waar God ons naartoe leidt.

God koos ervoor om Noach op de aarde te laten terwijl Hij Enoch opnam. Noach en zijn gezin hadden nog een roeping om te vervullen. Ieder van ons afzonderlijk is hier omdat Noach met God wandelde! Noach en zijn familie hadden de verantwoordelijkheid om de aarde opnieuw
te bevolken en vorm te geven na de vloed. Nu dat wij een nieuwe weg zijn ingeslagen hebben wij ook de taak om onze maatschappij en systemen opnieuw vorm te geven, samen met God.

Chuck Pierce profeteerde eerder dat 2020 het jaar is van ‘pey’. Dit is het jaar waarin profetische decreten van belang zijn. In dit nieuwe post-Corona tijdperk geven wij vorm aan de wereld om ons heen door wat we uitspreken.
Dus spreken wij uit en verklaren wij in de naam van Jezus dat:
–    Dit Corona virus is vervloekt en spoedig zal sterven.
–    De zieken zullen genezen.
–    Dit een tijd van ‘reset’ voor onze economieën is en dat de economische berg van Mammon afgebroken zal worden.
–    De recessie en de economische neergang die voorspeld zijn voor onze landen lang niet zo dramatisch zullen zijn als verwacht en dat onze economieën sneller er sterker terug zullen komen dan we dachten.
–    De sluier die nu over de volken ligt weggerukt zal worden zodat zij God zullen zien en zich tot Hem keren. Wij zetten de Grote Oogst van Zielen nu vrij!
 
Een uitnodiging.
Terwijl ik op de Heer bleef wachten herinnerde Hij mij eraan dat er, net als in de tijd van Noach, een nieuwe, lege boekrol is. De boekrol staat voor de bestemming van onze landen.
We zijn gereset en niets zal meer hetzelfde zijn. Als wij als de Ekklesia van God de decreten uitvaardigen die God in onze mond legt en actie ondernemen aan de hand van de openbaring die Hij ons geeft, zullen wij de bestemming van de landen vormgeven.