Notulen Hemelse Rechtbank Sessie tegen Corona Virus

Arleen Westerhof – 20 maart, 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 heeft er een Hemelse Rechtbank sessie via een Zoom call plaatsgevonden om God de Vader te vragen een oordeel uit te spreken over het Corona Virus. Deze sessie was gepland na een opmerking die Arleen had gemaakt naar Robert Henderson op dinsdag 17 maart; dat als er ooit een tijd was om een wereldwijde Rechtbank sessie te doen, dit die tijd is.

De Europese leiders van GPEC (Global Prayer and Empowerment Center[1]) evenals de leiders voor Noord Amerika, Afrika en Oceanië (Australië en Nieuw Zeeland) en de regionale directeuren van GPEC in Amerika deden mee aan de sessie. Dick en Arleen zijn de apostolische leiders voor GPEC in Europa. De dag voordat Arleen met Robert sprak hadden we ook een GPEC sessie via Zoom call gedaan, georganiseerd door de Europese operationele GPEC leiders Marie -Therese en Meindert Van, samen met 35 anderen die met ons meegingen naar de Hemelse Rechtbanken voor het Europese continent.

De eerste openbaring die Arleen kreeg voordat ze de sessie inging was een belangrijke legale grond is die de duivel gebruikt om het Virus Europa en de wereld in te krijgen; namelijk globalisatie en de rol van China daarin. Arleen’s profetische woord dat gepubliceerd is op Elijah List afgelopen vrijdag 20 maart gaat over de openbaring die God haar gaf samen met een aantal conclusies over de wereldwijde economie en wat God daarin doet in dit schudden.[2]

De openbaring die ze had was als volgt:

 • Globalisering is niet van God, zeker niet in de mate waarin dat nu realiteit is en waarschijnlijk zal blijven.
 • ‘Superstates’ waarin landen hun nationale identiteiten opgeven zijn niet Gods wil. Arleen gelooft dat een confederaal Europa meer in lijn is met Gods hart.
 • De slang, satan zelf, zit achter de uitbraak van het coronavirus.
 • De Wuhan provincie waar het virus begon is de plaats waar China is opgedragen aan de ‘slangengod’, honderden jaren geleden.
 • Dat het virus, ondanks dat het van vleermuizen afkomstig is, in de voedselketen terecht is gekomen doordat vleermuizen slangen hebben gebeten, die in China (rauw) door mensen worden gegeten. Arleen heeft ook gedeeld wat Cindy Jacobs geprofeteerd heeft over de Economic Summit en waar wij mee bezig zijn; dat God de Summit zal gebruiken om een nieuw economisch systeem te creëren naar Zijn Woord en dat als de economieën van deze wereld instorten, God Zijn nieuwe systeem onder de fundamenten zal schuiven van de verschillende landen. Het is interessant en ook significant dat ons nieuwe Centrum voor Economie & Wederkerigheid (een wereldse naam voor Jubeljaar Economie, Lev. 25) geopend is op 9 maart. Dat was de laatste ceremonie die heeft plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voordat alle colleges en evenementen werden afgelast wegens Corona. Het lijkt erop dat dit de tijd is dat Gods economie op de voorgrond treedt.

Robert Henderson deelde een droom die hij heeft gehad en die Steve Schultz op de Elijah List had geplaatst op 10 maart. Robert was ervan overtuigd dat het Corona virus allereerst een aanval is op de economieën van de wereld, en vooral op die van de VS.[3]

Lynn Alderton (zij en haar man zijn die nieuwe Directeuren van GPEC voor Noord Amerika) noemde dat Rebecca Greenwood 1 Koningen 8:33-40 had gedeeld op één van de SPAN Network meetings. In die passage vraagt Salomo de Heer om de gebeden die opgezonden worden vanuit de tempel te (ver)horen en genadig te zijn voor Zijn mensen, zodat zij vergeving en genezing kunnen ontvangen.

7 oorzaken voor plagen in de Bijbel

Tijdens de sessie hebben we met 7 zaken afgerekend die volgens de Bijbel open deuren kunnen vormen voor de plaag;

 1. Landen die zich vijandig opstellen tegenover God. Ps. 2
 2. Landen die God verwerpen. Num. 14:11-12
 3. Het verwerpen van Gods stem. Debt(?) 28:15
 4. Te veel bezig zijn met aantallen. Dit heeft te maken met ‘seeker-sensitive’ kerken die de nadruk leggen op het hebben van een gevulde zaal en de boodschap van het evangelie compromitteren.
 5. De gebedsloze kerk. Wij hebben als kerk onze plaats niet ingenomen waar het aankomt op gebed. Jes. 14:10-12
 6. Valse profetie gelinkt aan een verkeerde / gecompromitteerde boodschap vanuit de Kerk. Jes. 14:13-26
 7. Verontreiniging van het Huis van God. Ef. 5:11-12

Belangrijk punt
God is niet kwaad in de hemel. De vijand heeft gezegd; ‘ik heb legale grond’. Het is onze taak als gelovigen die hun autoriteit in Christus kennen om aanspraak te maken op het bloed van Jezus in de Hemelse Rechtbank.

Sommige andere zaken waarvoor gebeden is tijdens de sessie zijn:

 • dat de sluier over de landen zou worden weggetrokken, afgescheurd en verwijderd zodat de landen zouden zien en zich tot God zouden wenden – Judas 20-23 / Jes. 59:16
 • we leggen degenen in de kerk het zwijgen op die zouden zeggen dat dit een oordeel is
 • dat God de economieën zou resetten en de economische berg van Mammon zou afbreken
 • we sluiten ons aan bij het woord van Gods profeet, Chuck Pierce, dat deze plaag op het Pascha zou eindigen
 • net zoals brons een zwak metaal is en de slang van brons is gemaakt, is de vijand verzwakt. Micha 2:13 / Jes. 45
 • we doen elk veroordelend woord teniet dat door sommigen in de kerk wordt uitgesproken. We verklaren dat de tien verspieders met een negatief rapport niet de bestemming van de landen zullen bepalen, maar dat wat in de hemelse boekrollen over die landen beschreven staat, hun bestemming zal bepalen. We leggen foute woorden het zwijgen op en we zetten de juiste woorden over de landen vrij.

Hoopvol plaatje Aan het einde van de gebedssessie, terwijl we op de Heer wachtten en op Zijn antwoord op wat wij hadden gebeden, zag één van de profeten in de groep een blanco boekrol met een pen, die één of meerdere van ons kon nemen en erin schrijven. Deze rol vertegenwoordigde de bestemming van onze landen en de boodschap was dat wij, als de Ecclesia van God, bereid moeten zijn onze verantwoordelijkheid te nemen om te bidden en te handelen, en daardoor de bestemming van landen te bepalen.

[1] https://gpec.world
[2] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23417 
[3] https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=23352