Woord voor de Ekklesia: ‘Een tijd van reiniging en een tijd om te schitteren’

In deze tijd van chaos en verwarring, angst en bezorgdheid, wil Ik dat Mijn Gemeente opstaat en vrijmoedig haar licht laat schijnen: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken’ (Matt. 5:16).

Daarom moet je dieper in Mij gaan. Als een boom die bewust zijn wortels naar dieper water uitstrekt (Jer. 17: 7-8). In je ontmoetingen met Mij komt nieuw, zoet water vrij. Zoals de wortels van een boom die zoet water opzuigt, wil Ik dat je in Mijn aanwezigheid bent, Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn mededogen opzuigt. Vers water zal door je wortels heen stromen en je hele wezen doordringen en er zal licht uit je komen. Dan zul je je licht laten schijnen, zodat je Vader zal worden verheerlijkt.

In Math 5:16 staat dat mensen ‘uw goede werken’ zullen zien. Maar dit zijn GEEN werken van je vlees. Maar werken die voortkomen uit die plaats van intimiteit en reiniging in Mij. Goede werken met een verkeerde motivatie erachter, zullen GEEN licht uitstralen. Ik wil dat je bewust je motivaties controleert. Ik wil zuiveren. Zodat uw goede werken geïnspireerd zullen worden door de Geest en Leven en Waarheid zullen voortbrengen.

Dit is de tijd dat Ik wil dat je vrijmoedig je licht laat schijnen en Mijn licht door je heen laat schijnen. Je zult zo vol licht zijn dat er niets bedekt is dat niet onthuld zal worden. Aan Mijn Gemeente is grote wijsheid en openbaring gegeven. Mijn licht zal de duisternis doordringen en je zult de waarheid op aarde brengen. Mijn Gemeente moet opstaan en moedig de strijd aangaan met de machten van de duisternis. Wees niet bang, want Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik heb je de autoriteit gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen, en over alle macht van de vijand, en niets zal je op enigerlei wijze pijn doen. (Lukas 10:19).

Gemeente, Ik heb je nodig om op te staan en je plaats in te nemen. Kijk naar Mij en wees niet onder de indruk van de vijand. Ik ben trots op je, Mijn Gemeente.

Math. 5:14-16
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

Jer. 17:5-7
Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt:
hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

By Ruth van Mierlo-Alexander
Joyful Life Network (www.yib-women.org)
De Bazuin familiekerk (www.debazuin.info)