Prophetic Seer and Spiritual Warfare Training

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.

1 Johannes 3 : 8

Tijd van oorlog

Er bestaat geen twijfel dat dit een tijd van oorlog is in de hemelse gewesten. Gods koninkrijk manifesteert zich op aarde en er is een confrontatie met de bolwerken van de hel. Waar boze geesten een voet aan de grond hebben, of een bolwerk, kun je verwachten dat er oorlog zal zijn.


Strategieën

Als Gods profetische volk moeten we leren Gods strategieën te onderscheiden en te hanteren om onze huizen, onze kerken en onze naties bevrijd te zien worden. Ons mandaat als gelovigen is hetzelfde als dat van Jezus; om de werken van de duivel te vernietigen (1 Johannes 3:8).


Training

Deze op de Bijbel gebaseerde Profetische Ziener en Geestelijke Oorlogstraining zal je helpen om toegerust te worden om de werken van de duivel te vernietigen waar God je heeft geplaatst. De training is bedoeld om je te helpen een fundament van inzicht, wijsheid en onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over de aard van de strijd. Je gaat begrijpen hoe de profetische zienerzalving door God is gegeven om je te helpen effectief te zijn in het brengen van het Koninkrijk in jouw invloedsfeer.

Europa

Dit is de eerste keer dat deze training op het Europese continent wordt gegeven en de timing is veelzeggend. Dit jaar profeteerde de Europese Profetische Raad:

‘Wij horen de Heer zeggen: ‘Je zult krijgen wat je tolereert! Ga in de aanval. Gebruik uw autoriteit om territoriale impact te hebben. Te midden van een crisis moeten jullie leren opereren in Mijn macht en strategie om bevrijding te brengen en demonische chaos te voorkomen.’

We bevinden ons in een decennium waarin de krachten van het kwaad oorlog voeren tegen onze samenlevingen, onze huizen en onze kerken. Hoe de zaken er in de toekomst uit zullen zien, zal afhangen van wat we nu doen.


Onderwerpen

Een aantal onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:

  • Activeren en groeien in de zienerszalving
  • De hemelse en demonische rijken
  • Het onderscheiden van je gebied(en) van geestelijk gezag
  • Territoriale geesten
  • Strategieën voor het omgaan met de demonische machten waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd
  • Het vermijden van duistere dwalingen
  • Het vormen van gezonde teams voor strategische geestelijke oorlogsvoering

Wat kun je nog meer verwachten?

Activeringen om je te helpen groeien in je zalving.

Getuigenissen. Zowel Jennifer als Arleen hebben een schat aan ervaring in geestelijke oorlogsvoering met meetbare resultaten.

Vraag en antwoord om je vragen beantwoord te krijgen.

Jennifer LeClaire

Jennifer LeClaire is een internationaal erkende auteur, apostolisch-profetische stem voor haar generatie en spreker op conferenties. Ze heeft een stem die gelovigen inspireert en uitdaagt om intimiteit met God na te streven, hun geestelijke gaven te ontwikkelen en te wandelen in de volheid van waartoe God hen geroepen heeft. Jennifer strijdt voor de naties door het aanwakkeren van voorbede en geestelijke oorlogvoering, krachtige apostolische prediking en praktisch profetisch onderwijs dat het lichaam van Christus toerust voor het werk van de bediening. Jennifer is de senior leider van Awakening House of Prayer in Fort Lauderdale, VS, oprichtster van het Ignite Network en oprichtster van de gebedsbeweging Awakening Prayer Hubs. Jennifer was voorheen de allereerste vrouwelijke redacteur van het tijdschrift Charisma USA.

Arleen Westerhof

Arleen Westerhof is samen met haar man Dick voorganger van de gemeente God’s Embassy in Amsterdam en mede-oprichter van het ‘By Design’ Apostolisch Netwerk. Arleens passie is om mensen in contact te zien komen met de roeping van God in hun leven, door het apostolische en het profetische. In de woorden van Arleen: “Dan worden we echt gevaarlijk voor het rijk van de duisternis.” Arleen is de oprichter en leider van de Nederlandse Profetische Raad. Zij is medeleider van de Europese Profetische Raad en is lid van de Apostolische Raad van Profetische Oudsten, een internationale raad van profetische leiders. Op de door haar opgerichte profetenscholen van Living In Your Destiny worden mensen getraind in elke invloedssfeer van de maatschappij door hun profetische woorden transformatie gerealiseeerd te zien worden. Arleen is een internationale conferentiespreker en auteur van het boek “IMPACT. Profeteer en verander de wereld’, en ze maakt wekelijks een video “Weekly Word of Prophetic Encouragement” op haar YouTube-kanaal.

Praktische informatie