Geen onderdeel van een categorie

29 december 2023

Profeet Chuck Pierce

2 juni 2023

Profetische avond met Cindy Jacobs

21 maart 2023

Dr. Arleen Westerhof & Emma Stark – Owning Your Prophetic Gift (Prophetic Conversations)

In this Prophetic Converation both Dr. Arleen Westerhof & Emma Stark gave their perspective on the role of the […]