SAMEN EEN RECHTSZAAK AANGAAN IN DE HEMELSE RECHTBANKEN

1. Aanbidding (binnengaan door het bloed van het Lam) / bidden in tongen

2. Betreden van de hemelse rechtbanken.

Heer, we danken U dat we voor U mogen komen als Rechter voor …(het land).
We vragen u om ons in de juiste rechtszaal te brengen met het juiste mandaat. Wij staan hier als Uw kinderen en als Uw ekklesia, bedekt met het Bloed van Jezus.

3. Openbaring uit de boeken (boekrollen) van de hemel.

Heer, we vragen U dat alle boeken betreffende … (land) in deze rechtszaal zullen worden gebracht en dat ze zullen worden geopend. Wij vragen U, Heer, dat U ons de bestemming van dit land openbaart. (Je moet dit weten als je een land in zijn bestemming wilt vrijzetten).

4. Vraag de Heer welke legale kwesties de bestemming van het land blokkeren.

Heer, we vragen U om elke legale kwestie te onthullen die satan inbrengt als een beschuldiging tegen dit land. We vragen U ook om alle schuldbekentenissen die al gedaan zijn binnen te halen.

Neem de tijd om de extra zonden te belijden die de Heer laat zien.
Zonden betreffende een land: bijv. religie (kerk), goddeloze verdragen/ verbonden (zowel officiële als mondelinge), moord (ook abortus), afgoderij, hekserij, houding ten opzichte van Israël, corruptie, fraude. Soevereiniteit opgeven: Jes. 10:13.

5. Verwerp ongoddelijke woorden die zijn uitgesproken (negatieve woorden en vloeken/ spreuken)

Op basis van Jesaja 54, vers 17 veroordelen we elke tong die in het oordeel tegen dit land opstaat.

6. Positieve getuigenissen (bijv. door de wolk van getuigen): Heer, we vragen U om toe te staan dat mensen uit de wolk van getuigen ten gunste van dit land mogen spreken.

7. Oproep (je zou dit kunnen weglaten (afhankelijk van de mensen met wie je bidt), aangezien de engelen het vonnis toch uitvoeren):

Hemelse Rechter, ik vraag dat alle demonen en demonische geesten die verbonden zijn met … zullen worden gebonden en door Uw strijdbare engelen in deze rechtszaal worden gebracht. Hemelse Rechter, ik vraag U verder om iedereen naar deze rechtszitting te brengen, van wie U vindt dat hij er (in de geest) bij zou moeten zijn. Dank U dat U ervoor zult zorgen dat iedereen in de rechtszaal zich aan de regels van het protocol houdt en dat U engelen hebt aangesteld om de orde te handhaven.

8. Maak je claims bekend, op basis van bestemming en de blauwdrukken

9. Vonnis: Heer, we vragen U om Uw oordeel te vellen. Zet Uw engelen vrij om dit vonnis uit te voeren en leg een kopie ervan in de harten van alle betrokkenen.

10. Kondig het vonnis af en zet bestemming/ strategie vrij (door te verkondigen dat engelen worden vrijgezet om het vonnis uit te voeren)

11. Bedank de hemelse Rechter en sluit het gebed af