De GPEC-Hub Europe werd in oktober 2018 opgericht aan het einde van de Courts of Heaven-conferentie met Robert Henderson in Amsterdam. GPEC staat voor Global Prayer en Empowerment Center en wordt geleid door Robert, die wereldwijd bekend staat om zijn onderwijs over de Hemelse Rechtbanken. Dit centrum werd opgericht om het bidden vanuit de hemelse rechtbanken in Europa te bevorderen, zodat Gods koninkrijk op een veel grotere manier kan doorbreken in elke sfeer van de samenleving in Europa.

Meer informatie over de bediening van Robert Henderson kun je vinden op gpec.world of roberthenderson.org.

We geloven dat de tijd is aangebroken waar de Bijbel over spreekt in Romeinen 8:19, waar staat dat de hele schepping uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods. Om volwassen zonen van God te worden en te wandelen in onze door God gegeven bestemming en als koningen te regeren, moeten we drie dingen weten. Ten eerste moeten we kunnen staan in de raad van de Heer om strategieën en blauwdrukken van Hem te ontvangen. Ten tweede moeten we kunnen opereren in de Hemelse Rechtbanken om af te rekenen met de aanklachten van Satan waarmee hij de voortgang van Gods Koninkrijk tracht te blokkeren. Het derde is weten hoe we de gerechtelijke uitspraken van God kunnen vrijzetten zodat Zijn wil op aarde wordt gedaan zoals in de hemel. Onze visie is het Koninkrijk van God bevorderen door onderwijs en gelovigen te helpen regeren als koningen.

Visie

Focus

De GPEC Hub in Europa richt zich op:

  • Mensen onderwijzen en toerusten op het gebied van de hemelse rechtbanken en de raad van de Heer door conferenties en trainingen die worden aangeboden door Stichting Living In Your Destiny (in het Nederlands). Ons doel is om op termijn ook online Engelstalig onderwijs te gaan aanbieden.
  • Samen bidden in de GPEC-hub in Amsterdam om mensen de gelegenheid te bieden om vanuit de hemelse rechtbanken te bidden, zodat we Nederland en andere landen in Europa zullen zien veranderen en wandelen in hun bestemming. Deze gebedstijden zijn ideaal voor mensen die willen leren hoe ze dit in hun eigen regio’s kunnen toepassen.
  • Een netwerk vormen van gebedshuizen in Nederland en Europa om met hen verbonden te zijn in gezamenlijk gebed (ekklesia).

Apostolische leiders

Dick en Arleen Westerhof staan boven deze hub als de Apostolische Leiders van GPEC Europa.

Dick is samen met Arleen medeoprichter van God’s Embassy Church in Amsterdam, die ze in 2005 oprichtten. Sindsdien is de kerk uitgegroeid tot een toonaangevend Apostolisch Centre waaronder meerdere stichtingen en bedrijven vallen.

Dick is de Oprichter Directeur van de Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR), een Nationaal Apostolisch Netwerk dat zich toelegt op het onderwijzen van gelovigen over het evangelie van het Koninkrijk en het toerusten van hen die een roeping en verlangen hebben om impact te hebben in de zeven Sferen van Invloed (religie, familie, onderwijs, zakenwereld en economie, politiek, media en kunst en cultuur). Dick is tevens de auteur van twee boeken, ‘Wat Nu?! Een nieuwe mindset voor de kerk van vandaag.’ en ‘By Design, A prototype for apostolic centers that bring transformation’; beschikbaar via Mandate Publishing.

Arleen is de Oprichter en Directeur van de Economic Summit. De Economic Summit richt zich op het bewerken van blijvende transformatie van bedrijven door wederzijds waarde te creëren, een relationele kijk op de maatschappij en paradigma’s afkomstig uit Christelijke traditie, geloof en gedachtegoed. Eén van de sleutelconcepten die een grote rol heeft gespeeld in de Economic Summit bijeenkomsten is de “Economie van Wederkerigheid”, een managementtheorie gebaseerd op het Bijbelse concept van het Jubeljaar. Arleen is ook de Oprichter van de Nederlands Profetische Raad, en tevens co-leider van de Europese Profetische Raad. Doormiddel van de door haar opgerichte Profetenscholen traint ze gelovigen in alle invloedssferen in het verstaan van Gods stem om transformatie te brengen. Arleen is de auteur van ‘IMPACT. Profeteer en verander de Wereld’, beschikbaar via Mandate Publishing en de www.arleenwesterhof.com.

Dick en Arleen zijn samen ook de oprichters van ‘By Design’, een apostolisch/profetisch netwerk voor Europa.

Leiders