Veel christenen zijn opgegroeid met het idee dat zij alleen voor God als Rechter komen te staan wanneer ze overlijden. In 2 Kor. 5:10 staat dat we na onze dood ‘allen voor de rechterstoel van Christus [moeten] verschijnen, opdat ieder zal ontvangen wat hij in het lichaam heeft verricht, het zij goed of kwaad’.

Daarnaast zien we in de Bijbel dat God gerechtelijke uitspraken kan doen tijdens ons leven. Je leest dat bijvoorbeeld in psalm 9:4 waar David beschrijft hoe de Heer hem recht heeft gedaan en zijn ‘zaak’ heeft behartigd, en dat Hij op de troon zat om in gerechtigheid te oordelen. In het Nieuwe Testament vergelijkt Jezus het gebed met het gaan naar een rechter; in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, in Lukas 18:1-8. We realiseren ons dit waarschijnlijk niet, maar we hebben allemaal al voor God als Rechter gestaan op momenten van schuldbelijdenis:

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.  (Jes. 1:18 HSV).

(Het Hebreeuwse woord voor ‘rechtszaak voeren’ betekent: laten we een geschil aangaan in juridische setting; het kan ook ‘een vonnis uitspreken’ betekenen.) 

In Openbaring 12:10 staat dat satan ons da gen nacht aanklaagt voor de troon van God. Waarom klaagt hij ons aan? Om de bestemming te blokkeren die God voor ons heeft! Dat is de reden waarom de Heer een rechtszaak met ons wil aangaan. In de rechtszaak kunnen wij onze zonden belijden en die van onze voorouders, zodat God ons vrij kan spreken (vanwege het bloed van Jezus). Daarna kan Gods zegen vrijelijk doorgang vinden in ons leven. 

Een heel goed boek hierover en een introductie tot de hemelse rechtbanken is ‘opereren in de Hemelse Rechtbanken’ van Robert Henderson. Je kunt hier een recensie lezen.  

Introductie

Ministrie

Voor het omgaan met uw persoonlijke problemen en het zuiveren van uw generatiebloedlijn (belijden van zonden van uw afkomst) in de hemelse rechtbank, biedt onze partnerorganisatie Living In Your Destiny een Bevrijdingstraject aan. Dit Bevrijdingstraject is een traject dat in groepsverband plaatsvindt en wordt in het Nederlands gegeven. Voor dit traject gebruiken we het boek Vrijspraak geschreven door Marie-Thérèse Van (zie resources). Wij bieden geen persoonlijke bloedlijnreiniging aan. Iedereen die echter zijn bloedlijn wil zuiveren, kan het volgende document downloaden met een gebed: Reinigen van je generationele bloedlijn 2020. We raden echter aan om door vrijspraak te gaan, individueel of met een kleine groep, omdat dat een grondiger proces zal zijn.

De Heer heeft heel duidelijk tegen ons gezegd dat Hij ernaar verlangt dat zijn kinderen volwassen zoons worden. Daarom is de focus van onze bediening verschoven van individueel bidden met mensen voor bevrijding naar mensen leren bidden voor hun eigen bevrijding en bloedlijnreiniging.

Op dezelfde manier waarop u in de hemelse rechtbanken voor uzelf of uw geliefden bidt, kunt u ook voor naties (of steden) bidden. Satan probeert het lot van naties te blokkeren door de naties voor Gods troon te beschuldigen. De Heer verlangt ernaar dat wij naar zijn rechtszaal komen om vergeving te vragen voor de zonden van onze naties, zodat we deze naties kunnen vrijspreken en hun bestemming kunnen ontsluiten.

In onze partnerorganisatie Living In Your Destiny bieden we trainingen aan om te bidden in de Hemelse Rechtbanken voor een stad of natie. In deze training gebruiken we een aantal stappen die ook voor jou van pas kunnen komen.

Bidden voor Landen