Het ontstaan van de Gemeente

In deze video wordt gesproken het ontstaan van de gemeente en over een aantal cruciale gebeurtenissen die leidend zijn geweest in de startfase van Embassy.

1. De prominente rol van
de Heilige Geest

In deze video wordt de eerste van de 4 onderscheidende kenmerken van Embassy toegelicht. Dat is de leidende rol van de Heilige Geest.

2. De vijfvoudige bediening

In de derde video wordt de tweede van de 4 onderscheidende kenmerken van Embassy toegelicht. Dat is de plaats die de vijfvoudige bediening inneemt met daarbij de leidende rol van de apostel /profeet combinatie.

3. De Boodschap van Gods Koninkrijk

In deze vierde video wordt de derde van de 4 onderscheidende kenmerken van Embassy toegelicht. Dat is de boodschap van het koninkrijk van God. Deze boodschap gaat verder dan samen gemeente zijn en daagt ons uit om buiten de muren van de kerk Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

4. Het grote belang van karakter

In de vijfde video wordt de laatste van de 4 onderscheidende kenmerken van Embassy toegelicht. Dat is de het grote belang van karakter. Het is essentieel dat we in proces van persoonlijke groei blijven om te functioneren in onze bestemming.

De organisatie en haar vruchten

In deze video hoor je het verhaal over de bedieningen die uit Embassy zijn ontstaan. Het is zoals bij een boom waar vanuit de stam allerlei takken uitspruiten.

Het apostolisch centrum
By Design

In deze video hoor je hoe Embassy verbonden is met andere bedieningen en netwerken. Ook hoor je hoe het een deel is van het apostolisch centrum By Design.

Onze aansluiting
richting jou

In de laatste video wordt gesproken over de bedieningen die er binnen Embassy zijn. Verder wordt er een aanzet gegeven hoe je betrokken zou kunnen zijn bij deze gemeente.