Onderscheidende kenmerken

In Embassy vinden wij het zeer belangrijk om de Heilige Geest de leiding te geven van niet alleen ons eigen levens, maar ook van de celebrations en van alle andere activiteiten die wij verrichten. Dit betekent dat ten allen tijde de leiding van de Heilige Geest prioriteit heeft boven die van het programma. Wij bieden veel ruimte aan aanbidding. Binnen God’s Embassy is aanbidding geen voorprogramma voor de preek. De Here aanbidden is onze hoofdtaak en alle andere zaken zijn daaraan ondergeschikt.

De leidende rol van de Heilige Geest is essentieel bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes en het selecteren van mensen voor een rol in de gemeente. Met andere woorden de Heilige Geest leidt ons in alle te ondernemen stappen.

De rol van de Heilige Geest en aanbidding

Het evangelie
van het koninkrijk

In Genesis 1:26-28 zei God: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren …. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.””

God heeft de mensen de opdracht gegeven om heerschappij te voeren over Zijn schepping en haar te onderwerpen. Dit betekent niet dat wij over elkaar heersen, maar dat wij geroepen zijn om Gods koninkrijk zichtbaar te doen worden op de aarde. Dit doen wij door het evangelie van het koninkrijk te prediken en de hemel op aarde te manifesteren met wonderen en tekenen net zoals Jezus. Maar dit doen we ook door elke invloedsfeer van de maatschappij (religie, familie, onderwijs, business, politiek, media en kunst en cultuur) te transformeren door mensen die hiervoor geroepen zijn toe te rusten om deze in te nemen zodat elke invloedsfeer functioneert in overeenstemming met Gods waarden en principes.

Dit geheel leidt tot een kingdom mindset en niet church mindset. Ons doel is niet de uitbreiding en groei van God’s Embassy maar die van het koninkrijk.

God’s Embassy Amsterdam gelooft in de kracht van het Bijbelse principe van de vijfvoudige bediening die in Efeze 4:11 (apostel, profeet, evangelist, herder en leraar) wordt genoemd. Alle 5 zijn nodig voorde toerusting van de Gemeente. In 1 Corintiërs 12: 28 staat dat de apostelen primair leidende rol hebben in de Gemeente gevolgd door de profeten en vervolgens de leraren.

Een apostolair geleide Gemeente heeft een totaal andere dynamiek dan een herder /leraar geleide Gemeente. De centrale thema’s zijn visie, bestemming, gaven, talenten, initiatieven en dit creëert een dynamische initiatiefrijke omgeving voor doorbraak en vooruitgang. Gods Embassy is een gemeente waar het apostolische en profetische op een volwassen wijze functioneert in samenwerking met de andere 3 bedieningen.

De vijfvoudige bediening
geleid door een
apostel/profeet combinatie

Discipelschap en de rol
van persoonlijke toewijding

De slogan van God’s Embassy is ‘Become all you’re meant to be!’. Dit is niet zomaar een slogan. Het geeft precies weer waar wij passie voor hebben: elke christen tot zijn of haar bestemming brengen. Deze bestemming kunnen we redelijk snel voor ogen hebben of krijgen. Het proces ernaar toe is echter een weg met vele hobbels, hindernissen en uitdagingen en eindeloos veel karaktervorming.

God’s Embassy zal je altijd pushen om door te gaan en niet op te geven. Bevrijding is een integraal onderdeel van dit proces om zo demonische blokkades op te ruimen. Innerlijke genezing is een andere hobbel die genomen moet worden in deze wedloop.

Wat we van elk lid van Embassy vragen is om een toewijding aan het proces van ‘becoming all you’re meant to be’. Helaas moeten we constateren dat voor een aantal mensen teveel gevraagd is en dat zij niet aan hun persoonlijke issues willen werken en daarom besluiten de gemeente te verlaten.

Wij staan volledig achter het statement ‘karakter gaat voor zalving’.

Wanneer wij niet geworteld zijn in onze identiteit als een zeer geliefde zoon of dochter van God zullen wij veelal uit onzekerheid en ongenezen pijn reageren. Deze reacties leiden regelmatig tot kortsluiting in onze relaties en hinderen ons om voluit te wandelen in onze bestemming. Het persoonlijk ervaren van de liefde van onze Hemelse Vader is van essentieel belang.

Gewonde mensen verwonden mensen. Gewonde leiders verwonden veel mensen.

Het ervaren van het Vaderhart van God bevestigt voor ieder de identiteit als kind van God.

Voordat Jezus begon aan Zijn bediening werd Hij gedoopt en zei de Vader: “Dit is mijn geliefde Zoon”. Voordat Jezus iets had gepresteerd wist Hij dat Hij geliefd was door Zijn Hemelse Vader. Hij opereerde in de Geest van het Zoonschap en niet in die van dienstknecht.

Het Vaderhart van God