Het goede nieuws dat God hoop, leven en perspectief geeft moet door iedereen gehoord worden. God heeft ieder mens gemaakt met een bestemming en door Jezus kan ieder deze bestemming ontdekken en daarin wandelen. Elke week komt een team bij elkaar om getraind en bemoedigd te worden en daarna gaat het team de straat op.

Evangelisatie video's

Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen. De actuele plannen staan in de nieuwsflits.

Deelnemen