Thema video 1: Wie is God?

Wie is God? Dit is een belangrijke vraag.
Vooral omdat God ons graag wil laten weten wie Hij is.
Hij wilt ook echt dat wij Hem kennen zoals Hij is. Er zijn velen aspecten aan wie God is. Een aantal daarvan zullen er in de video besproken worden. Ten eerste is God schepper en maker van werkelijk alles wat gemaakt is. Hijzelf was er al voordat alles, de aarde, de hemel, de mens en de dieren
gemaakt werd. Het begint bij Hem. God is het begin.

Bekijk de video en leer meer over wie God is.

Thema video 2: De Heilige Geest

Vaak vinden christenen de Heilige Geest moeilijk te plaatsen. Omdat Hij een beetje zweverig lijkt te zijn. Maar niets is minder waar. De bijbel leert ons dat het mogelijk is om de Heilige Geest te kennen en een relatie met Hem te hebben. De eerste keer dat de Heilige Geest in de bijbel wordt genoemd, is in het begin van het boek Genesis. De aarde was nu woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de Geest van God zweefde boven het water (Genesis. 1:2). Het Hebreeuws voor Geest betekend ook wind en adem.

Bekijk de video en leer meer over wie de Heilige Geest is.

Thema video 3: De Persoon Jezus Christus

Jezus is zo’n een bijzonder persoon. Hij is perfect in zijn doen en laten. Zijn uitstraling en karakter is zeer aantrekkelijk. Als wij Hem zomaar op straat zouden tegenkomen. Dan zou je gelijk naar Hem kijken en bij Hem willen zijn. Hij heeft geestelijk gezien iets zeer aantrekkelijks, je wilt bij Hem zijn. Je wilt naar Hem luisteren. Dan voel je je gewoon beter en fijner bij Hem.
Door een ontmoeting met Jezus wordt je letterlijk een ander mens.

Bekijk de video en leer meer over de persoon Jezus Christus.

Thema video 4: Wie is de mens?

In de video komende de volgende vragen aanbod: Waarom ben je er? Waar besta je als mens uit Waar kom je precies vandaan? Om deze vragen te beantwoorden wordt er gekeken naar het bijbelboek Genesis.
Dit is het 1e bijbelboek en in dit boek lezen hoe God de hemel en aarde maakte.
Op de zesde dag van de schepping kreeg God de gedachte om de mens te maken.

Bekijk de video en leer meer over wie de mens is.

Thema video 5: Onze Roeping & Bestemming

De vraag naar onze bestemming is al heel oud en velen hebben geprobeerd hier een antwoord op te vinden.
Vanzelfsprekend moeten we naar de bijbel gaan om hier een antwoord op te vinden.
Maar dan nog kunnen we het makkelijk mis hebben door maar een deel van het verhaal te belichten.
Als je de bedoeling van een object wilt weten kun je dit het beste horen van degene die dit object heeft bedacht.
Dus als we de bestemming van de mens willen weten, moeten we bij de Maker van de mens zijn.

Bekijk de video en leer meer over roeping en bestemming.

Thema video 6: De Schepping & De Schepper

We erkennen God als onze schepper. We gaan in deze video er dieper op in. Als we over de schepping spreken kunnen we niets anders doen dan bij het begin beginnen. Dus we starten in Genesis 1. Daar lezen we hoe God alles schiep. God schiep het hele universum, van het kleinste deeltje tot alle sterrenstelsels. Wij als mens als laatste als Gods masterpiece. Wat opvalt is dat God dit door zijn Woord heeft gedaan. Zijn woorden hebben scheppende kracht.

Bekijk de video en leer meer over de schepping en de schepper.

Thema video 7: Verandering van denken

In de video komende de volgende onderwerpen aanbod:

 • Het belang van een vernieuwd denken
 • Gods gedachten ten opzichten van die van jouw
 • Toegang tot Zijn gedachten
 • Hoe je denken gezond houden?
 • Waarom moet je denken verandert worden?

Bekijk de video en leer meer over verandering van denken.

Thema video 8: Bekering

In de video komende de volgende onderwerpen aanbod:

 • De betekenis van inkeer en bekering
 • De betekenis van inkeer en bekering.
 • Bekering als sleutel tot opwekking en reformatie
 • Zeven fasen van bekering

Bekering is iets wat we regelmatig moeten doen. Het is niet iets wat God voor je doet. Het is een besluit wat jij neemt om jouw leven in Gods orde te brengen. Het is een besluit wat je maakt vanuit een overtuiging in je hart.

Bekijk de video en leer meer over bekering.

Thema video 9: Stille tijd

Stille tijd is deel van jouw tijd die je met God neemt. Het kan ook een luide tijd zijn met bijvoorbeeld proclamaties, aanbidding en bidden in tongen. Deze dingen zullen in een andere video aanbod komen. In deze video gaan we in op stille tijd. Waarom stille tijd?

 • Het is een tijd als eerste om tot rust te komen bij de Heer
 • Om verfrist en bekrachtigd te worden
 • Om te horen over wie je bent als kind van God
 • Om instructies te ontvangen om in actie te komen

Bekijk de video en leer meer over stille tijd.

Thema video 10: Het belang van het kruis

Wat een ontzettend diep en belangrijk onderwerp is dit. We noemen dit ook wel “Het werk van Jezus aan het kruis’’. Ongeveer 2000 jaar geleden is Jezus op zijn 33 jarige leeftijd voor ons allen aan het kruis gegaan. Hij liet zich vrijwillig op een zeer gruwelijke wijze om het leven brengen omdat Hij zoveel om ons geeft. Hij is geslagen, gegeseld en kreeg een doornenkroon in zijn hoofdhuid gedrukt. En als laatste werden er spijkers door zijn handen en voeten geslagen. Nadat Hij gestorven was lag Hij drie dagen in het graf, daarna is Hij opgestaan uit de dood, opgewekt door de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft daardoor de ultieme overwinning voor ons behaald.

Bekijk de video en leer meer over het belang van het kruis.

Thema video 11: Zonde en genade

Deze twee woorden zonde en genade komen veel in de Bijbel voor.
Maar wat betekenen ze nou eigenlijk?
Simpel gezegd Gods genade is de prachtige oplossing die God geeft aan ons mensen die slechte dingen doen oftewel zondigen.
Deze teaching bouwt verder op de vorige teaching het kruis.
Gods genade is alleen maar mogelijk door het kruis van Jezus.

Bekijk de video en leer meer over zonde en genade.

Thema video 12: Het ontvangen van Gods gave: vreemde klanken

In deze Thema Video 12 gaan we spreken over de Bijbelse grondslag, het spreken in tongen, en waarom je zou spreken in de Gave van Vreemde Klanken. God is een goede God en geeft gaven door zijn Heilige Geest. Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je ook de gaven van de Heilige Geest.