Gebed heeft vanaf de start van Gods Embassy een belangrijke plaats ingenomen. Voordat de eerste celebration op zondag 9 januari 2005 van start ging is er 14 maanden van intensief wekelijks gebed aan vooraf gegaan. Gebed is altijd rode draad in het verhaal van God’s Embassy geweest. Hieronder staan alle gebedsinitiatieven op een rij.

Voor elke celebration is er een tijd van gebed: op zaterdagavond vanaf 18.30 uur en op zondagmorgen vanaf 9.40 uur. Focus in deze tijd van gebed ligt op de celebration. Iedereen is welkom.

Locatie: DC HOP

Celebration

Maandag bidstond

Maandagavond wordt er via Zoom gebeden voor de gemeente en voor andere relevante zaken. Deze Zoom begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen.

De Zoom link staat in de wekelijkse nieuwsflits. Mocht je die niet ontvangen, meld je dan hier aan.

Een keer per maand gaat deze bidstond niet door omdat dan de GPEC bidstond plaatsvind. De informatie daarover vind je in de nieuwsflits.

Donderdagavond wordt er fysiek met elkaar gebeden in het DCHOP. Er wordt om 19.30 uur gestart met een tijd van aanbidding en vervolgens wordt de Heilige Geest gevraagd de tijd van gebed te leiden. Deze bijzondere tijden hebben door de jaren veel richting en duidelijkheid gegeven. Gods tegenwoordigheid is veelal tastbaar. Om 22.00 uur eindigen we.

Iedereen is welkom.

Donderdag bidstond

Voorbidders

Een groep van voorbidders bidt regelmatig voor de gemeente. Deze groep komt maandelijks, na een celebration op zondag, bij elkaar om instructies te ontvangen, maar ook om gedachten, openbaringen en gebedsinzichten te delen.

Dit is in principe een besloten groep, maar als je lid bent van Embassy en hieraan deel wilt nemen, stuur dan via onderstaande button een verzoek om deel te nemen aan de groep van voorbidders.

Er is een gebedsbedieningen team dat na de celebration beschikbaar is voor mensen die gebed voor een persoonlijk nood willen ontvangen.

Wil jij gebed na de celebration? Loop dan richting het podium en aan de linkerkant staan mensen van ons gebedsteam.

Gebedsteams

Crisisgebedsteam

Er is ook een crisisgebedsteam. Dit team wordt ingeschakeld voor levensbedreigende situaties in de directe familiesfeer van gemeenteleden.

Je kunt je verzoek bekend maken via e-mail. Het kan ook zijn dat je dit via telefoon of WhatsApp bekend maakt aan een van de Embassy medewerkers. In principe wordt er dan 24 uur voor deze crisis gebeden.

Van tijd tot tijd hebben we nachtbidstonden. In principe beginnen deze laat op vrijdagavond en lopen tot in de nacht door. Deze nachtbidstonden worden in de nieuwsflits aangekondigd en dan worden ook de gebedsonderwerpen en de exacte tijden bekendgemaakt. Iedereen is welkom om (deels) aan deze nachtbidstonden deel te nemen.

Nachtbidstond

Bidden en vasten
periodes

God’s Embassy heeft meerdere keren per jaar een periode van gebed en vasten. Meestal is dit in januari en aan het eind van de zomer in augustus. Elke periode heeft een thema en voor elke dag zijn Bijbelteksten geselecteerd aan de hand waarvan wordt gebeden. In deze periode is er elke avond een fysieke bidstond in het DCHOP. De teksten en data worden gemeld in de nieuwsflits. Iedereen is welkom om hieraan mee te doen.