Dick en Arleen Westerhof zijn de oprichters en leidende pastors van God’s Embassy Amsterdam die zij in 2005 hebben opgericht. Gods Embassy is aangesloten bij Harvest International Ministries (HIM), een apostolisch netwerk geleid door Dr. Che Ahn. HIM bestaat uit meer dan 25 000 kerken en bedieningen in 65 landen en richt zich op het samen optrekken voor revival (opwekking) en voor reformatie.

Che & Sue Ahn
HIM President & Presiding Apostle

Ché en zijn vrouw, Sue, zijn de Founding Pastors van HRock Church in Pasadena, Californië. Ché bevordert actief het Koninkrijk van God door Zijn liefde en Zijn macht over de naties heen. Hij is de oprichter van Harvest International Ministry en de International Chancellor van Wagner Leadership Institute. In 1982 riep de Heer Ché en Sue om van Maryland naar Los Angeles te verhuizen voor een grote opwekking. Ze richtten in 1994 de Harvest Rock Church op en de Heer bevestigde zijn leiding met een grote uitstorting van de Geest. Gedurende 18 maanden werden nachtelijke vernieuwingsbijeenkomsten gehouden en duizenden levens werden radicaal getransformeerd.

Dick & Arleen Westerhof
HIM Europe | Apostle & Prophet

Dick en Arleen Westerhof zijn de oprichters en Senior Pastors van God’s Embassy Apostolic Center in Amsterdam dat zij in 2005 hebben opgericht. Dick is ook de oprichter van de Coalition for Apostolic Reformation (CAR), een landelijk apostolisch netwerk dat zich toelegt op het uitrusten en oprichten van mensen met een roeping en het verlangen om invloed uit te oefenen op de zeven invloedssferen (religie, gezin, onderwijs, zaken en economie, politiek, media en kunst en cultuur).

Dick heeft een passie om de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk in Nederland door te zien breken.

Arleen is de oprichter en facilitator van de Nederlandse Profetische Raad, waar ze profeten op nationaal niveau opleidt en opricht. Ze is ook adviseur van de Coalition for Apostolic Reformation, CAR. Arleen heeft een passie om mensen met de wijsheid van Joseph en Daniel (uit de Bijbel) op te voeden tot veranderingsagenten door goddelijk geïnspireerde oplossingen aan te dragen voor de problemen waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd.