Hemelse rechtbanken; veel christenen zijn opgegroeid met het idee dat je pas na je overlijden te maken krijgt met God in Zijn functie als rechter. Op verschillende plaatsen in de Bijbel, waaronder 2 Kor. 5:10, staat dat wij na onze dood voor Zijn rechterstoel moeten verschijnen om de vergelding te ontvangen voor zowel het goede als het verkeerde dat wij in ons lichaam hebben gedaan.

Maar daarnaast bevat de Bijbel teksten die laten zien dat God ook nu al rechtspreekt. Je leest dat bijvoorbeeld in Psalm 9:5 waar David schrijft dat de Heer zijn rechtszaak tegenover zijn vijanden heeft behartigd. In het Nieuwe Testament is het Jezus Zelf die gebed vergelijkt met het gaan naar een rechter in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in Lukas 18:1-8. Waarschijnlijk hebben we het ons niet gerealiseerd, maar wij hebben allemaal al eerder voor God als Rechter gestaan, namelijk op de momenten dat wij onze zonden beleden:

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. (Jes. 1:18).

In Openbaringen 12:10 staat geschreven dat de satan ons dag en nacht aanklaagt voor God. Waarom klaagt hij ons aan? Om de bestemming die God aan ons heeft gegeven te blokkeren! Daarom verlangt de Heer ernaar om een rechtszaak met ons te voeren. In deze rechtszaak kunnen wij onze zonden en die van onze voorouders belijden, zodat God ons kan vrijspreken (vanwege het bloed van Jezus). Dan kan ook Gods zegen weer vrijelijk in ons leven gaan stromen.

Trainingen

Leren over de Hemelse Rechtbank?

Ben jij geïnteresseerd om meer te leren over de Hemelse Rechtbank? Kijk dan eens op onze website naar de trainingen die Living In Your Destiny geeft over dit onderwerp. In deze trainingen leer je niet alleen meer over de principes van de Hemelse Rechtbank, maar ook hoe je heel praktisch de Hemelse Rechtbank in kunt gaan. Dit kun je doen voor persoonlijke issues in je leven, maar ook voor zaken die daar boven uit gaan, zoals bijvoorbeeld het doorbreken van Gods Koninkrijk in je woonplaats of in Nederland.

Hemelse rechtbank voor beginners? Vraag ons om advies.

Bevrijdingstraject

Voor het gaan naar de Hemelse Rechter voor persoonlijke issues en het reinigen van je bloedlijn (opruimen van zonden in je voorgeslacht) biedt Living in your Destiny een Bevrijdingstraject aan. Dit Bevrijdingstraject is een traject dat plaatsvindt in groepsverband.

Voor diegenen die geen gebruik willen of kunnen maken van het Bevrijdingstraject, maar wel graag hun bloedlijn willen reinigen, hebben we een document met een gebed daarvoor gemaakt: Hemelse rechtszaak voor reiniging van je bloedlijn.

De Heer heeft heel duidelijk tot ons gesproken dat Hij verlangt naar het komen tot zoonschap (volwassenheid) van Zijn kinderen. Daarom is de focus onze bediening verschoven van het individueel met mensen bidden voor bevrijding naar het mensen zelf leren bidden voor hun eigen bevrijding.

Bediening

Boeken

Literatuur training Hemelse Rechtbanken

Voor het bovengenoemde Bevrijdingstraject maken wij gebruik van het boek Vrijspraak van Marie-Thérèse Van (ondertitel: Bidden voor je bevrijding in de hemelse rechtbank). Je kunt dit boek bestellen op de website van Mandate Publishing en Bol.com.

Hier vind je ook de boeken van Robert Henderson die in het Nederlands zijn vertaald: Procederen in de hemelse rechtbanken en Zet je bestemming vrij vanuit de hemelse rechtbanken.

Global Prayer and Empowerment Center

Aan het eind van de Conferentie over de Hemelse Rechtbanken met Robert Henderson in 2018 is in Amsterdam de GPEC Hub Europe opgericht. GPEC staat voor Global Prayer and Empowerment Center en wordt geleid door Robert Henderson die wereldwijd bekend is om zijn onderwijs over de hemelse rechtbanken. Deze Europese hub is opgericht om het bidden in de hemelse rechtbanken in Europa meer gestalte te geven, zodat Gods Koninkrijk op alle niveau’s in Europa verder kan doorbreken.

Dick en Arleen Westerhof zijn aangesteld om als apostolische leiders van het Dominion Centre (waaronder Gods Embassy Amsterdam en Stichting Living In Your Destiny vallen) deze hub te ‘overzien’. Marie-Thérèse en Meindert Van zullen als operationele leiders de hub in praktische zin leiden.

Regelmatig worden er door Living In Your Destiny trainingen gehouden om in de hemelse rechtbanken te leren bidden. Voor meer informatie kun je op de verschillende trainingen op deze website klikken.

GPEC Hub Europe