Een van de belangrijkste en ook moeilijkste vragen die de mensheid zichzelf bewust of onbewust stelt is: “Waarom zijn wij op aarde?” De afgeleide vraag hiervan is: “Waarom ben ik op aarde? Wat heeft mijn leven voor zin, als ik niet weet waartoe het dient? ”
Wanneer je hier geen afdoende antwoord op hebt gekregen dan is het resultaat een leven dat gericht is op het vervullen van de eigen wensen en verlangens. Helaas leiden velen een doelloos leven. Ze weten niet wat zij willen en de omstandigheden en toevalligheden bepalen hun levensloop.

Roeping

Als christenen zouden wij er bewust van moeten zijn dat we een roeping hebben. Deze roeping komt van God en het is de bedoeling dat we deze roeping uit leven. Paulus spreekt hierover in Fil 3: 13,14
“Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

Uitdaging

Ieder mens heeft een roeping en een bestemming. Het is ieders opdracht om de persoonlijke bestemming die God voor het leven heeft te ontdekken. Je kunt er passief mee bezig zijn of actief. Het ontdekken van de bestemming komt niet automatisch.

De cursus Ontdek je bestemming kan je op weg helpen in je proces. Aanrader!