Lifechanging Prayer (Lifeshaping) is een manier van bidden op het gebied van trauma’s en benauwdheden. Je kunt het beschouwen als een soort geestelijk en emotioneel herstel. Tijdens de sessie is de Here op dat moment vrij om te doen wat Hij wil in het leven van de persoon. Hij is degene die de volledige controle heeft. Jezus is degene die het leven verandert.

Wat is Lifechanging Prayer?

Lifechanging prayer; wat is het precies?

Zo’n Lifechanging Prayer is een proces waarin wij het voorrecht hebben de Heilige Geest iemand te zien leiden tot vrijheid als de waarheid hem vrijzet. Jezus zei: “en u zult de waarheid KENNEN, en de WAARHEID zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32) Emotionele pijn is het gevolg van een nare gebeurtenis uit het verleden. Als die gebeurtenis zich vaker heeft voor gedaan of erg traumatisch was verbinden zich daar leugens aan. De leugens blijven. Vaak weten we de wortels van die leugens niet meer te traceren. De leugens zorgen er voor dat we ons gedragen naar de waarheid van die leugens in soortgelijke situaties.

Wat is lifechanging prayer niet?

  • Geleide verbeelding of visualisatie
  • Het ‘leiden'(of beïnvloeden) van de persoon met de hulpvraag (cliënt)
  • Onderwijzen/pastoraat
  • Hypnose
  • New Age
  • Psychotherapie – gedragstherapie – rescripting

Wat is Lifechanging Prayer niet?