Gebedssessie voor bevrijding van vrijmetselarij

De bevrijdingsbediening van Living in Your Destiny biedt de gelegenheid om naast het gewone bevrijdingsgebed aanvullend een sessie te doorlopen voor mensen die oftewel zelf lid zijn geweest van de vrijmetselarij of één van hun voorouders. Na een aantal jaren vooral individuele sessies te hebben aangeboden, zijn we nu vanwege de grote vraag gestart met groepssessies.

 

Deze groepssessies vinden twee maal per jaar plaats op een zaterdag aangevuld met een doordeweekse avond. Per groepssessie is er een maximum van 10 deelnemers, zodat we als team voldoende aandacht aan de individuele deelnemer kunnen besteden. Omdat we voor het organiseren van zo’n sessie onkosten maken is de prijs voor deelname 45 euro. Daarnaast moet het boek Rechtgezet worden aangeschaft (€ 20,90 bij Mandate Publishing).

Om voor een vrijmetselarij-sessie in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je moet een ‘gewoon’ bevrijdingstraject doorlopen hebben. Oftewel bij Living In Your Destiny met Vrijspraak van Marie-Thérèse Van of met Stap voor stap naar vrijheid in Christus van Neil T. Anderson, oftewel bij een andere bediening. Als het maar een grondig traject is geweest waar je al heel veel demonische ballast bent kwijt geraakt.
  2. Wij willen op dit moment voorrang geven aan confidenten van wie bekend is dat ze óf zelf in de vrijmetselarij hebben gezeten, óf van wie voorouders dat hebben gedaan, óf die duidelijke woorden van kennis over dat laatste hebben gehad.

Voorwaarden

Inhoud van de sessie

Van tevoren ontvang je een link met een onderwijsvideo waarin kort een inleiding wordt gegeven op de vrijmetselarij. Tijdens de sessie (op zowel de zaterdag als de doordeweekse avond) zullen we daarop voortbouwen en zal nog wat aanvullende informatie gegeven worden bij elk deel dat we gaan uitbidden.
Het grootste gedeelte van de tijd gaan we gezamenlijk aan de slag met het hardop verwerpen van onder andere de verschillende eden die men in de vrijmetselarij uitspreekt en het verbreken van de vloeken die daarvan het gevolg zijn geweest. Er zal een team aanwezig zijn om je waar nodig te ondersteunen en voor je te bidden.

Alle gebeden staan in Rechtgezet. Deze gebeden worden -net zoals in het boek Vrijspraak– uitgebeden in de setting van een hemelse rechtszaak.

Mocht je graag willen deelnemen aan de groepssessie voor bevrijding van vrijmetselarij dan kun je je als volgt aanmelden:

  1. Stuur een e-mail naar Marie-Thérèse Van via [email protected]. Zij zal je vervolgens een vragenlijst (checklijst) toesturen die je moet invullen en naar haar retour moet sturen. Aan de hand van deze checklijst wordt beoordeeld of je voor de groepssessie in aanmerking komt en daarover ontvang je natuurlijk bericht. De checklijst wordt ook gebruikt om inzicht te krijgen in de zwaarte van mogelijke demonische belasting zodat het team daar aandacht aan kan besteden. Mochten er nog vragen zijn over zaken op deze lijst dan wordt er even telefonisch contact met je opgenomen.
  2. Als je voor een sessie in aanmerking komt, krijg je een vervolgmail met daarop nog even alle info op een rijtje en met een betaallink om de verschuldigde € 45 over te maken.

Aanmelden

Praktische informatie

Datums:
11 mei 2024
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur.

23 mei 2024
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur.

Plaats:
Dominion Centre in Amsterdam, 1e etage.

Kosten:
€ 45

Pauzes:
Er zal zowel ’s morgens als ’s middags een pauze worden gehouden met gratis koffie en thee en tussen de middag een lunchpauze. Tijdens deze lunchpauze zijn er soep en broodjes tegen een vergoeding verkrijgbaar.

Materiaal:
Het boek Rechtgezet van Marie-Thérèse Van
(https://by-design.eu/mandate/product/rechtgezet/?lang=nl)

Tot slot

Bij eventuele vragen, die specifiek met de vrijmetselarij-sessie te maken hebben, kun je mailen naar [email protected].

Bij eventuele vragen, die meer algemeen met bevrijding te maken hebben, kun je mailen naar [email protected].

Wij wensen je heel veel zegen toe,
namens het bevrijdingsteam van Living In Your Destiny.