Vrijspraak, Bidden voor je bevrijding in de hemelse rechtbank
Auteur: Marie-Thérèse Van

God is niet alleen de Vader die van ons houdt maar ook de Rechter die ons recht verschaft. Voor onze bevrijding kunnen we bij de Hemelse Rechter terecht. Hij wil ons vrijspreken omdat Zijn Zoon het offer hiervoor heeft gebracht aan het kruis.

De aanklager probeert ons te blokkeren in onze bestemming, waarbij veel energie verloren gaat in geestelijke strijd. Maar we kunnen de demonische blokkades in ons leven opruimen bij onze Hemelse Rechter. Wij worden aangeklaagd vanwege onze zonden of die van ons voorgeslacht. Wanneer wij deze zonden belijden geven we de Hemelse Rechter het wettelijk recht om ons vrij te spreken en de demonen te veroordelen.

Het proces van bevrijding in de hemelse rechtbank wordt in dit boek op een heldere en toegankelijke manier onderbouwd. Marie-Thérèse Van neemt ons mee in het hele traject en heeft met dit boek een waardevol en praktisch gereedschap gecreëerd voor bevrijding. We leren zelf door bevrijding te gaan voor de troon van God als Hemelse Rechter.

Bevrijdingstraject 7 stappen - Living in your Destiny

Over de auteur

Marie-Thérèse Van heeft Duits gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na jaren in verschillende functies -waaronder management- te hebben gewerkt is zij eind 2008 fulltime in de bediening gestapt. Zij is al meer dan 15 jaar actief in bevrijding en leidt momenteel een landelijke bevrijdingsbediening bij Stichting Living In Your Destiny. Vanuit de ervaringen uit de praktijk geeft zij trainingen op het gebied van bevrijding, inzicht in de geestelijke wereld en het bidden in de hemelse rechtbank. In de Nederlandse conferenties van Robert Henderson geeft zij praktische seminars.

“Dit boek laat op een hele inzichtelijke manier zien hoe je daadwerkelijk datgene kunt verwerven waar Jezus voor ons voor heeft betaald. In Vrijspraak leren we hoe we in de hemelse rechtbank kunnen binnengaan om op grond van het bloed van Jezus datgene veilig te stellen wat ons rechtmatig toebehoort. We leren om elke claim die de duivel inbrengt om ons hierin te hinderen, te herroepen en ermee af te rekenen. Dit boek is een grote hulp om te leren bidden in de geestelijke dimensie van de hemelse rechtbank.”
Robert Henderson
“Dit boek is een uitermate praktische handleiding voor bevrijding. Het neemt je mee in de Bijbelse fundamenten voor bevrijding en geeft een duidelijk beeld van de benadering van God als Rechter. De verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de persoon die bevrijding wil ontvangen. Telkens weer worden we erbij bepaald dat ons zondige handelen en dat van onze voorouders consequenties voor ons hebben. Dit boek geeft in uitgebreide stappen weer hoe we daarmee om moeten gaan om vrij te komen. Het leid je in dit proces om je zaak in de hemelse rechtbank te bepleiten en vrijspraak te ontvangen.

De combinatie van helder Bijbels onderricht en praktisch te ondernemen stappen maakt dit tot een uniek boek. Marie-Thérèse heeft vanuit haar ruime ervaring op een zeer toegankelijke manier deze nieuwe benadering van bevrijding verwoord. Daarmee hoort Vrijspraak eigenlijk thuis in elk christelijk gezin. Niet alleen om op de boekenplank te zetten, maar vooral om er mee aan de slag te gaan en de vrijheid te krijgen die je nodig hebt om in je bestemming te wandelen.”
Dick en Arleen Westerhof
Voorgangers God’s Embassy Amsterdam
Oprichters stichting Living in your Destiny
“Velen van ons zoeken oprecht naar het ervaren van werkelijke vrijheid. En er zijn allerlei stemmen die ons dat aanbieden. We reizen als een soort westerse gelukspelgrims de wereld af op zoek naar dat ene, volgende inzicht wat ons werkelijk rijk, gelukkig of on-top zal maken. Zeker, we ontvangen er meer verbinding, ideeën en ervaringen door. Maar vaak zonder dat we een wezenlijke transformatie van ons hart ervaren. En daar schort het nu juist zo aan in ons zoeken, die harten die maar niet lijken te veranderen.

Te midden van al die stemmen is daar het geluid van Marie Therèse Van. Je kent haar misschien nog niet, maar haar geluid verandert levens. Levens van gewone christenen die in hun hart met pijn, zonde en gebondenheid rondliepen zonder dat we dat aan de buitenkant konden merken. Zij vonden de weg die vrijheid biedt. Ze zijn nu vrij.

Ik heb Marie Therèse leren kennen als een bewogen doorzetter. Ze is niet bang om duisternis te confronteren terwijl ze tegelijk een diep bewogen hart heeft voor de gebrokenen van hart. Daar herken ik iets van Jezus Christus in haar. Haar ruime ervaring met bevrijding heeft haar ertoe geleid dit boek te schrijven zodat meer mensen die verandering kunnen ervaren.

In dit boek vind de lezer een route naar die echte vrijheid. De auteur biedt vernieuwend onderwijs, inzicht en praktische stappen die maar één doel voor ogen hebben: dat de lezer vrijheid ontvangt om in de bestemming te leven zoals de Heer dat altijd al bedoeld heeft. Ik kan je dit boek van harte aanbevelen!”
Sven Leeuwestein
Spreker, trainer, adviseur bij Leeuwestein Leadership Elburg

Aanbevelingen