Let op! Deze cursus wordt niet langer fysiek aangeboden, maar zal binnenkort online beschikbaar komen.

Visie

De Kingdom Trainingschool is gestart in de wetenschap dat opwekking lang niet altijd tot blijvende verandering in de samenleving leidt. Hiervoor zijn er nieuwe denkwijzen en nieuwe vaardigheden nodig. Deze zijn wezenlijk anders dan wat er momenteel in de meeste bijbelscholen en trainingsscholen worden onderwezen.

Wat is het doel van de Kingdom Trainingschool?

Het doel van deze school is om christenen toe te rusten zodat alle studenten daadwerkelijk weten waarvoor ze geroepen zijn, voor welke invloedssferen en het niveau daarin. Daarnaast dat de studenten weten hoe God hen ieder persoonlijk geschapen heeft en ieder specifiek heeft toegerust om in hun roeping te functioneren. De school zal ook de studenten helpen om stappen te zetten om in hun bestemming te (beginnen te) wandelen. Zodoende zullen de studenten beter in staat zijn hun plaats in de samenleving als vertegenwoordiger van Gods koninkrijk in te nemen.

Doel

Uitwerking

Het doel van de Kingdom Trainingschool wordt gerealiseerd door:

  • Onderwijs te geven om de gaten in kennis (theologisch en praktisch) te dichten en de nieuwe denkwijzen die nodig zijn voor transformatie te leren.
  • Mentoren en opdrachten om te helpen de lesstof praktisch toe te passen.
  • Persoonlijkheid en gaven en talenten tests.
  • Profetisch input
  • ‘Deployment’ fase

Verbintenis tussen Evangelische en traditioneel meer vrijzinnige stroming

Er is van oudsher een verschil tussen de evangelische en de traditionele meer vrijzinnige stroming. De eerste is op het geestelijke gericht (engelen, de hemel, geestelijke oorlogsvoering, etc.), de tweede op het natuurlijke (karakter, vaardigheden, concreet stappen zetten). De Kingdom Trainingschool legt de link tussen deze beide stromingen zodat het geestelijke en het natuurlijke op een gezonde en productieve wijze verbonden zijn.

Uniek

Voor wie?

Voor wie is Kingdom Trainingschool precies?

  • Voor ieder die zijn/haar roeping en bestemming wil weten, die niet tevreden is met de status quo en die een verschil wil maken in deze wereld.
  • Voor ieder die een verlangen heeft deel uit te maken van de beweging van de Heilige Geest van transformatie van landen en invloedsferen.
  • Voor ieder die verlangt om transformatie te zien in levens van mensen en van de maatschappij.

KTS is niet alleen bedoeld voor mensen die een roeping hebben voor een gemeente of zending maar juist ook voor de 97% die daar niet voor zijn geroepen.