School voor Apostolische Leiders

Het is tijd voor nieuwe wijnzakken

In deze tijd van grote veranderingen moet ook de gemeente meebewegen. Wat God in deze nieuwe tijd wil doen vergt een andere vorm en structuur. Er vindt een shift plaats van de oude wijnzak die geleid werd door herders en leraars naar een nieuwe wijnzak die wordt geleid door apostelen en combinatie met profeten.

Essentiële rol voor apostelen

In de afgelopen 500 jaar zijn de herders en leraars dominant aanwezig geweest in het leiden van de gemeente. Men is zelfs zover gegaan dat sommigen beweren dat het ambt van apostelen en profeten niet meer voor deze tijd is. Gelukkig is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen en worden door velen de rol van zowel de profeet als de apostel weer op hun waarde geschat.

In 1 Korinthe 12:28 staat dat de primaire rol in de gemeente is weggelegd voor de apostel!

God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

Onderwijs en training

Onderwijs en training over de rol en het ambt van profeet is tegenwoordig ruim voorhanden zoals de profetenscholen van Living in Your Destiny. Maar onderwijs en training over de rol en het ambt van apostel is schaars en zelfs zeer schaars. Juist dit feit maakt de school voor apostolische leiders uniek.

Menig leider noemt zich tegenwoordig apostel. Dit roept de vraag op wat nu werkelijk een apostel is. Daar gaat deze school een antwoord op geven.

Onderwerpen

Apostelschap zal in een breed kader worden neergezet en van vele kanten worden belicht.

 

  • Roeping en opdracht
  • Karakter van een apostel
  • Autoriteit en aantrekkingskracht
  • Pionieren en ondernemen
  • Herkennen en trainen van leiders
  • Holistisch evangelie en het koninkrijk van God

De reeks van onderwerpen is nog veel langer. Deze school zet een compleet en veelzijdig beeld neer van de rol van een apostel.

Voor wie?

Deze school is bedoeld voor iedereen die meer begrip wil krijgen voor de rol en het ambt van apostel. Juist in deze tijd van verandering van oude naar nieuwe wijnzakken vraagt van het lichaam van Christus om meer kennis te krijgen van het apostelschap. 

Hoofddocent

Dick Westerhof zal de hoofddocent zijn op deze school. Samen met zijn vrouw Arleen is hij in 2005 gestart met de gemeente God’s Embassy Amsterdam. Dit initiatief is onder hun leiding uitgegroeid tot het apostolisch centrum By Design. Hij is aangesteld en bevestigd als apostel en is in dit ambt uitgegroeid tot een leidende apostel in Nederland en Europa.

 

Het onderwijs zal niet alleen theorie zijn maar Dick zal ook spreken uit zijn rijke ervaring.

Praktische informatie

Datums en tijden 2024:
Zaterdag, 14 september
Zaterdag, 28 september
Zaterdag, 19 oktober

Tijden:
Za. 10.00 – 16:30 uur

 Locatie: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Prijs: €75,-