Opdracht

God heeft de aarde gemaakt. Eerst zonder de mens. Toen schiep God de mens. Naar Zijn evenbeeld schiep Hij man en vrouw. Zij krijgen de opdracht om over de hele schepping te heersen. Zowel in Genesis 1 vers 26 als in vers 28 staat dit. Tussen deze 2 opdracht verzen staat dat Hij man en vrouw schiep.

Hiermee geeft God aan dat man en vrouw en het huwelijk en het gezin essentieel zijn voor het uitvoeren van deze opdracht. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist het functioneren als man of vrouw, het functioneren van het huwelijk en het functioneren van het gezin onder grote druk staan. De duivel zal er alles aan doen om te voorkomen dat wij gaan functioneren overeenkomstig Gods ideeën.

Love after Marriage

Love after Marriage

Huwelijken kunnen super krachtig zijn en veel invloed hebben op hun omgeving voor het koninkrijk van God. Voorwaarde is wel dat deze huwelijk gezond zijn. 

Herstel van Gezin

Het reilen en zeilen in een gezin gaat niet altijd van een leien dakje. Het vergt veel van ouders in deze tijd om hun kinderen goed op te voeden.

De training Goddelijk herstel in gezinnen geeft iedere ouder gereedschap om waar nodig herstel te brengen en het gezin tot bloei te brengen.

Herstel van Gezinnen

Alleengaande

Alleengaande

Ook als je niet getrouwd bent heb je gezonde diepe relaties nodig. Deze zijn belangrijk om de connectie met anderen te ervaren.

Binnenkort komt er meer info over deze workshop voor singles.

Onze trainingen

Aleengaande
binnenkort