Waarom Profetische Trainingen? We leven in een tijd waarin de profetische bediening steeds meer wordt aanvaard en waarin gelovigen zich steeds meer realiseren dat deze bediening onmisbaar is als we ooit volledig tot ons doel willen komen. Het is niet voor niets dat Mozes zei: “Was iedereen maar een profeet!”. Het is dus zeer belangrijk dat wij leren hoe wij de stem van God kunnen herkennen en onderscheiden, hoe wij profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en hoe wij de woorden die wij ontvangen kunnen toetsen. Zodoende hebben wij binnen stichting Living In Your Destiny een aantal cursussen ontwikkeld die samen een zeer grondige training vormen in het begrijpen van en het functioneren in de profetische bediening

Over de trainingen

Over Profetische Trainingen

Tijdens de Profetische Trainingen wordt er een grote nadruk geplaatst op het oefenen en ongeveer een derde van de tijd wordt daaraan besteed. Deelnemers worden in groepen ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met het ervaringsniveau. De groepen worden begeleid door een ervaren profeet die gedurende de training als mentor optreedt. Zodoende worden alle deelnemers uitgedaagd tot groei.

De profetische trainingen duren vier dagen en worden meestal op een zaterdag om de veertien dagen gehouden.