Bevrijding; ieder mens heeft een goddelijke bestemming op zijn leven. Onze tegenstander, de satan, doet er alles aan om te zorgen dat wij niet in die bestemming kunnen wandelen. Hoe doet hij dat? Door mensen te verleiden om te zondigen. Op het moment dat wij zondigen openen wij de deur voor de vijand en heeft hij een legale grond om ons lastig te vallen en onze bestemming te blokkeren. Dat doet hij echter niet alleen door onze eigen zonden, maar volgens Exodus 20:5 ook door de zonden van ons voorgeslacht. Willen wij graag bevrijd worden van die vijand dan moeten wij die open deuren sluiten door deze zonden te belijden en ons te bekeren. Daarna mogen wij die vijand uit ons leven zetten.

Wat is Bevrijding?

Onze Specifieke Visie

Bevrijding & Living in Your Destiny

Bij Stichting Living In Your Destiny plaatsen wij bevrijding niet onder het pastoraat, maar zien wij het als een normaal onderdeel van het christelijke discipelschapsproces. Na onze bekering tot de Here Jezus en de daarop volgende waterdoop is het tijd om bevrijd te worden van onze demonische bagage. Bagage die wij hebben opgedaan door zowel onze eigen zonden als de zonden van onze voorouders. Daarna is het zoveel makkelijker om te wandelen en groeien in de roeping die God op ons leven heeft gelegd. In Mattheüs 6 staat in het ‘Onze Vader’ een gebed om verlost te mogen worden van de Boze. Wij hebben dat blijkbaar allemaal nodig, of we dat nu bewust ervaren door symptomen of niet.

Bevrijdingsbediening en Hemelse Rechtbank

Specifiek voor de bevrijdingsbediening van Living In Your Destiny is ook het bidden in de hemelse rechtbank. Waarom doen wij dat op die manier? Omdat ook God Zelf ons uitnodigt om met Hem een rechtszaak te voeren wanneer wij verlost willen worden van onze zonden (en daarmee van demonische invloeden):

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. (Jes. 1:18)

Hemelse Rechtbank

Getuigenissen

Meer vrede, blijdschap en vrijheid

Vele honderden mensen getuigen van de veranderingen in hun leven nadat zij bevrijding hebben ontvangen. Zij ervaren meer vrede, blijdschap en vrijheid. Ze merken dat zondepatronen zijn doorbroken. Ook ervaren ze meer ruimte, vrijheid en kracht om in hun bestemming te wandelen.

Training bevrijdingsproces begeleiden

Stichting Living in Your Destiny verzorgt ook regelmatig een training voor hen die toegerust willen worden om anderen in het bevrijdingsproces te begeleiden. Meer informatie hierover kun je vinden onder ‘Bevrijdingstraining voor Mentoren en Gebedsteam’.

Anderen Begeleiden

Meer Informatie

Meer informatie over Bevrijding

Als je meer over het bevrijdingstraject wilt weten ben je welkom op één van onze informatie-avonden. Tijdens de informatie avonden wordt uitsluitend informatie gegeven; er wordt niet voor bevrijding gebeden. Voor de data van de informatie-avonden verwijzen wij naar de pagina ‘Bevrijding informatie-avond’.