Mentortraining

Locatie:                                                                                                                                                                      Dominion Centre Amsterdam
Ellermanstraat 30
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht

Tijd:
19:30 tot 22:00 uur

Doelgroep:                                                                                                                                                                                                                                                  De mentortraining is bedoeld voor iedereen die mensen wil helpen om zich voor te bereiden op bevrijdingsgebed.

Docenten:                                                                                                                                                                                                                                                Marie-Therese Van en Leonard Sterkenburg

Inleiding:                                                                                                                                                                                                                                          Tijdens de informatieavond over bevrijding wordt uitgelegd hoe het bevrijdingstraject bij Living In Your Destiny verloopt. Daarbij komt de rol van een mentor in dit traject ook aan de orde. Tijdens de mentortraining leer je hoe je mensen kunt helpen zich voor te bereiden op bevrijdingsgebed en wat de aandachtspunten daarbij zijn.

Inhoud:                                                                                                                                                                                                                                            In deze training wordt nader ingegaan op o.a. de volgende zaken:  je houding als mentor, je rol (confronteren, legale gronden helpen opruimen, aanmoedigen, je samen uitstrekken naar openbaring van de Heilige Geest enz.), het invullen van de checklijst, het leren vaststellen wanneer iemand klaar is voor bevrijding, tips voor de mentor, aandachtspunten bij de verschillende 7 stappen van Neil Anderson.

Naast dat je een stuk kennis ontvangt, leer je om je geestelijke zintuigen te gebruiken om te onderscheiden wat van belang is. Je leert verbanden te zien tussen ‘open deuren’ (zonden) en de gevolgen daarvan in iemands leven. En tot slot gaan we de geleerde zaken ook in de praktijk brengen tijdens oefeningen.

Voorkennis:                                                                                                                                                                                                                                    Tijdens deze training gaan we niet meer in op de basisprincipes van bevrijding. Deze komen aan de orde in de training ‘Inzicht in de Geestelijke Wereld 1’. Voor het volgen van de mentortraining veronderstellen wij dat je deze training hebt gevolgd of dat je beschikt over de basiskennis van de 7 stappen van Neil Anderson en bevrijding in zijn algemeen (legale gronden, symptomen van gebondenheid, de weg naar gebondenheid enz.).

Vervolg:                                                                                                                                                                             Wij bevelen je aan om na de mentortraining ook de bevrijdingstraining te volgen zodat je als mentor inzicht ontvangt hoe je met mensen bidt voor bevrijding. Dit zal je als mentor helpen om mensen beter voor te bereiden op het bevrijdingsgebed.

 

Bevrijdingstraining 

Onderwerpen die behandeld worden zijn: bevrijding in de setting van hemelse rechtspraak, uitleg over de bevrijdingsprocedure van Living In Your Destiny, bevrijding uit gebieden van gevangenschap, interpreteren van de checklijst (die confidenten hebben ingevuld) en ingaan in de hemelse gewesten. In de trainingsmap wordt naast deze onderwerpen ook ingegaan op de grondslagen voor bevrijding (met o.a. de bevrijdingsbediening van Jezus en bevrijding in de kerkgeschiedenis), oorlog in de hemel, wettige gronden en de praktijk van de bevrijdingsbediening.
Aan het eind van de training krijgen deelnemers gelegenheid om zelf in een voorbereidingstraject voor bevrijding te stappen en bevrijdingsgebed te ontvangen. Daarna kunnen deelnemers als trainees praktisch getraind worden binnen de bevrijdingsteams van Living in Your Destiny.