In hemelse rechtbanken voor beginners legt Ronald Montijn een Bijbels fundament voor het bidden vanuit de hemelse rechtbanken. Op begrijpelijke wijze wordt vanuit de Schrift aangetoond dat het Koninkrijk van de hemel gefundeerd is op een hemels rechtssysteem.

Dit hemelse rechtssysteem maakte het mogelijk dat wij onze verlossing kunnen ontvangen door het offer van Jezus Christus. Daarom lezen wij in de Schrift dat Jezus in drie rechtbanken wordt voorgeleid. Zijn veroordeling tot de kruisdood is het gevolg van de rechterlijke uitspraak van Pilatus.

Tegelijkertijd is er in de hemelse rechtbank ook een uitspraak gedaan nadat Jezus gestorven was. Iedere ziel die belijdt dat Jezus Christus Heer is, ontvangt het eeuwige leven. Zonder het hemelse rechtssysteem kan er geen sprake zijn van onze verlossing.

Maar er is meer. Jezus zelf spreekt over een rechter die oordeelt en koppelt dit aan het krijgen van antwoorden op gebed. Maar niet iedereen weet hoe deze hemelse rechtbanken functioneren en op welke wijze wij daar ons recht kunnen krijgen.

In dit praktische boek krijgen de lezers dus niet alleen een theologische onderbouwing, zij krijgen ook praktische handvatten aangereikt. Daarmee is iedere gelovige in staat om zelf te bidden in deze hemelse rechtbanken.

Er is ook een aanvullend werkboek beschikbaar. Dit  biedt een praktische leidraad voor het voorbereiden van de eigen rechtszaak en het uitwerken ervan.

 

U kunt beide boeken hier bestellen.