Jezus zegt dat Zijn schapen naar Zijn stem horen, dit betekent dus dat al Zijn schapen het vermogen hebben om Zijn stem  te horen en niet alleen Zijn ‘profetische’ schapen.

Het herkennen hoe God tot ons spreekt of ons iets duidelijk wil maken is een noodzakelijke voorwaarde om geleid te kunnen worden door de Heilige Geest en in onze bestemming te wandelen. Het is daarom van groot belang dat we hierin worden getraind.

De onderwerpen die tijdens de training worden behandeld zijn o.a. :

  1. Bijbelse beveiliging om Gods stem te verstaan
  2. Geestelijke adviseurs en het afleggen van verantwoording
  3. Het herkennen van Gods stem
  4. Het bijhouden van een dagboek
  5. Het belang van dromen en visioenen
  6. Droom interpretatie
  7. Het nemen van gezonde beslissingen.

Kom en wordt toegerust in het (beter) horen van de stem van God.

De kosten bedragen € 40 (Koffie en thee zijn gratis, zelf lunch meenemen) en dienen voorafgaand aan de training te worden voldaan op rekeningnummer: 4629205 ING Bank.

Inkijkexemplaar

Inschrijven