In de 2e Kingdom Trainingschool ligt de nadruk op de uitwerking van het Bijbelse beeld van het koninkrijk van God. Eschatologie komt aan de orde maar ook je persoonlijke mandaat en de rol van passie en persoonlijkheid. De strategie van de 7 bergen wordt uitgebreid toegelicht.

Video afspelen

Claudin Martina

Wat het mij gebracht heeft. Ik weet nu dat wij als kinderen van God zijn koninkrijk overal kunnen vertegenwoordigen. Ook in ons werk. Dat we niet alleen in de kerk zitten maar dat God ons juist in de wereld wilt uitzenden. Ik geloof dat het tijd wordt dat we als lichaam van Christus mogen uitstappen in de wereld en daar Jezus laten zien. Een van de belangrijkste dingen die je leert bij KTS is dat je leert: Wat is mijn roeping? Waar mag ik invloed uitoefenen. Waar mag ik Gods koninkrijk brengen?

Video afspelen

Suzan Pronk

Eigenaar Taxibedrijf

Ik heb er echt van genoten. Echt een verandering van mijn denken. De 7 invloedsferen zijn aan mij geïntroduceerd. Wat voor mij heel pakkend was dat er naast revival ook reformatie moet plaatsvinden, binnen een land. Voor mij was het een vernieuwing, hoe ga je met je bedrijf te werk om invloed uit te oefenen naar bijvoorbeeld opdrachtgevers, klanten en collega’s. Ik verlang er naar om impact te maken in de taxibranche en wellicht daarbuiten.